thiết bị thông dụng của các khoa kho tàng phòng trong bệnh viện. 6. Quản lý nhà cửa sử dụng vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện. 7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện.5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web