là một tập hợp gồm sáu khoáng vật silicat xuất hiện trong tự nhiên với mỗi sợi có thể nhìn ...Amiăng (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp amiante /amjɑ̃t/) đều có chung một đặc tính amiăng của chúng: nghĩa là các tinh thể sợi mỏng và dài (tỷ lệ co khoảng 1:20)

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web