tiếng Anh: Mars) là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời và là hành tinh có kích thước bé thứ hai trong Hệ Mặt Trời chỉ lớn hơn Sao Thủy.Nó thường được gọi với tên khác là "Hành tinh Đỏ"

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web