lúa mì (Triticum spLúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới tên khác: tiểu mạch) tên khác: ngô) tên khác: khoai mì) và khoai tây (Solanum tuberosum L.). Theo quan niệm xưa lúa cũng là một trong sáu loại lương thực chủ yếu trong Lục cốc.

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web