(Roller Tires)UM35.5vật liệu: Thép. hàng mới . ... chiều dài là 300mm: Chụp đèn xe tảiChú giải. 1. Trong Chương này khái niệm "gang đúc" áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc trong đó hàm lượng sắt tính theo trọng lượng lớn hơn hàm lượng của từng nguyên tố khác và thành phần hóa học của nó khác với thành phần hóa học của thép theo định nghĩa của Chú giải 1(d) Chương 72.Bộ vỏ con lăn của máy nghiền than

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web