Piotr Ściegienny - ksiądz i spiskowiec. Uczestnik walki narodowej i społecznej prowadzonej w okresie zaborów. Urodził się 31 stycznia 1801 roku we wsi Bilcza pod Kielcami. W latach 1823-1826 uczęszczał do Szkoły Wojewódzkiej w Kielcach a następnie podjął pracę jako nauczyciel w Bilczy. W okresie od 1827 roku do 1831 roku był seminarzystą w Kolegium Pijarów w Warszawie a następnie w Opolu Lubelskim, tam też otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1839 roku do początków organizacji spiskowej pracował jako wikariusz w Opolu Lubelskim i w Wilkołazie. W 1840 roku powstała „Złota Książeczka” czyli historia rodu ludzkiego. Od 1 marca 1844 roku Ściegienny był proboszczem parafii w Chodlu. Podjęta w tym samym roku próba powstania zakończyła się aresztowaniem księdza. Za swoją działalność ksiądz Piotr Ściegienny został pozbawiony godności kapłańskich a następnie zesłany na katorgę w kopalniach w Nerczyńsku na Syberii skąd do kraju powrócił po 25 latach. W 1883 roku odzyskał godności kapłańskie. Zmarł 6 listopada 1890 roku w Lublinie. Jego prochy spoczywają na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Powstanie i organizacja szkoły

Szkolnictwo średnie w gminie Chodel swoimi korzeniami sięga okresu okupacji niemieckiej. Po odzyskaniu niepodległości od 1945 roku na terenie gminy działało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące. Pierwszy egzamin maturalny (tzw. małą maturę) przeprowadzono w Ratoszynie w 1948 roku. W tym też roku szkoła została przeniesiona z Ratoszyna do Chodla. 1 września 1953 roku szkoła przyjęła nazwę Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Chodlu. W 1963 roku w miejsce Liceum Ogólnokształcącego zorganizowano Technikum, a następnie po reorganizacji Liceum Ekonomiczne. Z dniem 1 września 1981 roku powołano do życia Zespół Szkół w Chodlu, którego dyrektorem w latach 1981-1990 był mgr Edward Michalczyk. W latach 1991-1992 funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Maria Jastrzębska a w okresie od 1992 do 2002 mgr Barbara Marcewicz. W latach 2002-2007 dyrektorem był mgr Roman Poleszak. Od 2007 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Chodlu jest mgr Janusz Kobiałka.