Witamy na stronach

 

Zespołu Szkół w Chodlu

ul. Partyzantów 39,   24-350 Chodel

tel./fax - 081-8291027              e-mail: zespolszkol2@wp.pl

----------------------------------------------

Rok szkolny 2018/2019

----------------------------------------------

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.15.

 

----------------------------------------------

Rok szkolny 2017/2018

----------------------------------------------

Dyrektor Szkoły informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku
funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Padała.
Adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informator Zespołu Szkół w Chodlu

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

       Rok szkolny 2017/2018 zakończył się uroczystą akademią, w której uczestniczyli zaproszeni goście, Wicestarosta Powiatu Opolskiego p. Robert Dąbrowski, przedstawiciele Rady Rodziców , nauczyciele i młodzież szkoły. Była to niezwykła uroczystość. Pożegnaliśmy dotychczasowego dyrektora szkoły, p. Janusza Kobiałkę i p. Jadwigę Czuryszkiewicz, nauczycielkę  matematyki i wychowawcę, którzy odchodzą na emeryturę. Dyrektor Janusz Kobiałka pracował w Zespole Szkół w Chodlu od 2007r., a p. prof. Jadwiga Czuryszkieiwcz od wielu lat, spędzając w naszej szkole całe zawodowe życie. Wychowała wiele pokoleń uczniów, pełniąc funkcję wychowawcy klas. W dowód wdzięczności Rodzice i Wicestarosta złożyli na ręce zasłużonych nauczycieli kwiaty i podziękowania. Wicestarosta Robert Dąbrowski wręczył także akt powołania na Dyrektora Szkoły p. Agnieszce Maj, wieloletniej nauczycielce naszej szkoły, która pełniła dotychczas funkcję pedagoga szkolnego. Dziękujemy panu Dyrektorowi Januszowi Kobiałce i p. Prof. Jadwidze Czuryszkiewicz za ich pracę i życzymy pani Dyrektor Agnieszce Maj sukcesów w pracy i życiu osobistym.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pożegnanie klasy maturalnej

       27. 04.2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klasy IV, której wychowawcą była Pani Agnieszka Maj. Na uroczystości gościliśmy Wicestarostę Pana Roberta Dąbrowskiego. Pan dyrektor Janusz Kobiałka wraz z Wicestarostą wręczyli nagrody ipodziękowania wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom.
      Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klasy II TB wraz z wychowawcą Panią  Kingą Kozłowską. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.
     
Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach.

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Otwarty Szkoły     

        Święto Zespołu Szkół w Chodlu obchodzone co roku związane jest z promowaniem szkoły w środowisku lokalnym. W tym roku obchodziliśmy jej 26 kwietnia. Zaprosiliśmy na nie wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z okolicznych miejscowości i ich nauczycieli. Zaproszenie nasze przyjął pan Paweł Grabek przedstawiciel Zarządu Powiatu Opolskiego, który skierował miłe słowa do młodzieży. Szkołę naszą przestawił zebranym dyrektor placówki p. Janusz Kobiałka. (czytaj więcej >>>)                        

 .      

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Otwarty Szkoły
26 kwietnia 2018 roku

ZAPRASZAMY

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

IX Targi  Edukacyjne w Opolu Lubelskim

 

 

 

 W dniu 2 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się IX Targi Edukacyjne.

Ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły średnie oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co wiesz na temat cyberprzemocy - rozmowa z radcą prawnym

 

We wtorek 28 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia przeprowadzone przez panią Magdalenę Piech radcą prawnym z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy LOS-Lublin na temat cyberprzemocy. Prowadząca zajęcia usiłowała zaangażować uczniów do aktywnego udziału w szukaniu odpowiedzi na pytania: co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić,  (czytaj więcej>>>)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ku czci Conrada

Obchody Roku Conradowskiego w Zespole Szkół w Chodlu

       Dnia 16 listopada 2017 r. z inicjatywy członków Koła E. i R. ZNP w Chodlu i przy udziale społeczności tutejszego Zespołu Szkół odbyło się literacko-integracyjne spotkanie z okazji przypadającej 3 listopada 2017 r. 160 rocznicy urodzin Teodora Józefa Konrada Nałęcz Korzeniowskiego – jednego z najciekawszych prozaików świata przełomu wieków; Polaka, najsłynniejszego pisarza marynistę a także moralistę - pseudonim literacki Joseph Conrad (1857-1924). (czytaj więcej>>>)          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017

 

     

 

      We wtorek, 7 listopada, w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce szczególnie miła uroczystość wręczenia  dyplomu stypendystce Monice Wyroślak, która otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły za wybitne osiągnięcia edukacyjne w ubiegłym roku szkolnym. Organizatorem  uroczystości  była Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział rodzice wyróżnionych uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowawcy.
 
 Monice gratulujemy

.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------

„Ferdydurke” Gombrowicza na szkolnej scenie

        Teatr „Forma” z Krakowa zaprezentował młodzieży naszej szkoły niezwykłe przedstawienie oparte na motywach głośnej powieści Witolda Gombrowicza. „Ferdydurke” jest taka powieścią, którą niełatwo jest przenieść na deski teatralne czy ekran filmowy. Spróbowali tego także aktorzy Teatru „Forma”. W prostej formie, wykorzystując maski rodem z tragedii greckiej i bardzo prostą scenografię, przedstawili sceny najbardziej znane czytelnikom powieści Gombrowicza, czyli lekcję języka polskiego z profesorem Bladaczką czy wizytę profesora Pimko u Józia Kowalskiego. Na scenie zobaczyliśmy również mniej znaną lekcję łaciny czy rozmowę prof. Pimko z dyrektorem szkoły Piórkowskim.

      Zaletą przedstawienia było włączenie widowni, czyli uczniów, do wspólnej gry. Przedstawianie odbyło się 19 października.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Edukacji Narodowej

        Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy 17 października. Na uroczystość przybył  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-wicestarosta p. Robert Dąbrowski. 

         Pan dyrektor Janusz Kobiałka, w okolicznościowym przemówieniu podkreślił, jak wiele trudu należy włożyć w wychowanie i edukację młodzieży. W dalszej części uroczystości pan dyrektor wręczył nagrody za wyróżniającą pracę następującym nauczycielom: p. Aleksandrze Szabat, p. Agnieszce Maj, p. Kazimierzowi Franków oraz p. Piotrowi Majcherskiemu. Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku p. Jadwiga Czuryszkiewicz i odebrała ją na powiatowej uroczystości zorganizowanej w siedzibie dziecięcego chóru „Szczygiełki” w Poniatowej w dniu 13 października.

           Dyrektor szkoły przyjął także ślubowanie uczniów klasy I Technikum Budowlanego Młodzież naszej szkoły złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła przepiękne kwiaty, za które dziękujemy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

  

        Pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” odbyła się w tym roku 33 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 14 października 2017 r., grupa maturzystów technikum udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Wyruszyliśmy w drogę do Matki Bożej, by prosić Ją o łaski, wstawiennictwo u Boga i pomoc na egzaminie dojrzałości, który czeka nas już za kilka miesięcy w maju. W skupieniu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, nabożeństwie ewangelizacyjnym oraz wzięliśmy udział w Eucharystii koncelebrowanej przez księży katechetów pod przewodnictwem ks. Biskupa z Częstochowy.

         Razem z młodzieżą pielgrzymowali nauczyciele, ale w naszym przypadku pielgrzymowali nauczyciele tylko z przedstawicielami uczniów klasy 4TB.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Starosty Opolskiego

 

     W dniu 4 października w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana  Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennice naszej szkoły Ewelina Jastrzębska, Pamela Półtorak, Emilia Opoka oraz Julia Kozieł a ich rodzice otrzymali dodatkowo listy gratulacyjne.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Niecodzienna lekcja historii

  21 września dzięki współpracy Samorządu Szkolnego z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim nasi uczniowie uczestniczyli w nietypowych zajęciach. Była to lekcja historii, na której uczniowie obejrzeli wystawę prac Edwarda Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, składającą się z 17 pokaźnego formatu zdjęć wykonanych w latach 1950-1970, upamiętniających II wojnę światową. Uzupełnieniem spotkania był film dokumentalny pozyskany również tak, jak wystawa z Państwowego Muzeum na Majdanku.
 (czytaj więcej >>>)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego


          W tym roku wszyscy czytamy „Wesele”. Tak zadecydowali internauci w plebiscycie internetowym, wybierając narodowy dramat S. Wyspiańskiego do narodowego czytania, którego uroczysty finał mieliśmy 2 września. Przyłączyli się do tej akcji także uczniowie naszej szkoły. Wszyscy czytali fragmenty tego utworu na lekcjach języka polskiego. W trakcie głośnej lektur okazało się, ze wcale nie jest to takie łatwe. Czytanie tekstu z podziałem na role, jakim jest dramat, to duże wyzwanie dla młodzieży i z tym poradziła sobie świetnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka klasy IV

    
             18 września klasa IV TB wraz z p. dyr. Januszem Kobiałką i p. Radosławem  Oponowiczem, odwiedziła Lubelski Salon Maturzystów. Czasopismo "Perspektywy" już od wielu lat organizuje cykl spotkań dla maturzystów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniach 18-19 września przygotowano dla uczniów klas maturalnych stoiska promocyjne wyższych uczelni lubelskich i krajowych. Można było również zapoznać się z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i spotkać się z ekspertami maturalnymi i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc dla Mateuszka

             Zespół Szkół w Chodlu wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach zorganizowała akcję mającą na celu zbiórkę plastikowych nakrętkach do butelek dla chorego chłopca Mateuszka Mianowanego z Niedrzwicy Dużej. Chłopiec urodził się z jedną z najcięższych wad serca nazwanej zespołem niedorozwoju lewej komory serca HLHS. W swoim krótkim życiu przeszedł już dwie bardzo poważne operacje serduszka. Przed nim jeszcze jedna i ostatnia, ale najcięższa operacja, która ma odbyć się u kardiochirurga dziecięcego, prof. Malca w niemieckiej klinice w Muster. Operacja ta jest bardzo kosztowna- ok. 33 tysiące euro.
Akcja trwa nadal i jeśli chcesz pomóc w zebraniu tej ogromnej kwoty, dołącz do akcji już dziś!
Do tej pory nasza szkoła zebrała mnóstwo nakrętek i cały samochód osobowy z nakrętkami pojechał z Chodla do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, gdzie przekazano nakrętki. Ofiarodawcom dziękujemy!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Broszura MEN (czytaj więcej >>>)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

3-letni cykl kształcenia

 •  klasa humanistyczna z rozszerzonym programem z  języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

 •  klasa przyrodnicza z rozszerzonym programem z matematyki, języka angielskiego i geografii

NOWOŚĆ!!!

Klasa mundurowa-wojskowa

z rozszerzonym programem z  języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

 

TECHNIKUM 

4-letni cykl kształcenia

 • klasa o specjalności technik budownictwa,

 • klasa o specjalności  technik pojazdów samochodowych,
  W technikum przewiduje się zwiększoną ilość zajęć  wychowania fizycznego.
  (możliwość połączenia klas technikum)

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA / SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

3-letni cykl kształcenia

 • klasa wielozawodowa (dowolnie wybrany zawód)
  Najczęściej wybierane zawody to: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, wędliniarz, murarz-tynkarz, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, stolarz, kowal..

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

Rok szkolny 2016/2017

----------------------------------------------

 

Pożegnanie klasy maturalnej

      Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyło się w naszej szkole zakończenie roku klasy maturalnej.
Na uroczystość pożegnania uczniów klasy IVTB przybył przedstawiciel organu prowadzącego wicestarosta Robert Dąbrowski.
      
Dyrektor szkoły Janusz Kobiałka wręczył nagrody wyróżniającym się absolwentom - Marcinowi Pydzie, Jakubowi Różyckiemu i Patrykowi Kowalskiemu oraz podziękował listami gratulacyjnymi ich rodzicom. Pan Robert Dąbrowski wręczył Marcinowi Pydzie nagrodę dla najlepszego ucznia. W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego przekazał życzenia pomyślnej matury i wręczył wszystkim absolwentom pamiątkowe długopisy.
       Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klas III TB. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.
     
Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dni Otwarte Szkoły

      27 kwietnia Zespół Szkół w Chodlu obchodził swoje coroczne święto pod nazwą Święto Szkoły. Była to doskonała okazja do zaprezentowania historii szkoły, jej osiągnięć, a przede wszystkim jej oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkie okoliczne szkoły gimnazjalne. 
     Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Mirosław Mendak reprezentujący Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, nauczyciele oraz młodzież gimnazjalna.
     Po krótkiej części oficjalnej młodzież zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, przypomniała osiągnięcia ZS w Chodlu i przedstawiła krótką część artystyczną. Kolejnym punktem programu był konkurs budowlany.  Wzięły w nim udział drużyny składające się z uczniów technikum oraz uczniów gimnazjum pod kierownictwem naszych świeżo upieczonych techników. Gratulujemy drużynom, które zdobyły złotą, srebrną i brązową kielnię. Po wspólnej zabawie zaprosiliśmy wszystkich gości na poczęstunek z grilla. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Podziękowanie za pomoc w realizacji projektu Swiss Contribution

      Zespół Szkół w Chodlu wspólnie z urzędem Marszałkowskim w Lublinie i Swiss Contribution promował
 założenia projektu odnośnie gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.
 Dwukrotnie w naszej szkole odbywało się spotkanie grupy Swiss Contribution z uczniami i pracownikami naszej
 szkoły. Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w realizacji projektu.

 

---------------------------------------------------------------------------------

VIII Targi  Edukacyjne w Opolu Lubelskim

        


         W dniu 10 lutego 2017 roku w Hali Sportowej przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się VIII Targi
 Edukacyjne.
         Ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły średnie oraz
 placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski:  (czytaj dalej) >>>>

 

---------------------------------------------------------------------------------

MONIKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH!!!

 

     Uczennica klasy III technikum Monika Wyroślak otrzymała stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019” realizowanych przez Województwo Lubelskie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

       Uroczysta gala wręczenia stypendium, w której uczestniczyła wraz z opiekunem dydaktycznym p. Agnieszką Maj – pedagogiem szkolnym, odbyła się w dnia 9 grudnia b.r w sali operowej Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie, w trakcie której otrzymała list gratulacyjny z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa Grabczuka oraz przedstawicieli m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

---------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W ZAKŁADZIE KARNYM
W OPOLU LUBELSKIM
.

     

     7 grudnia b. r. uczennice klasy III technikum Emilia Opoka, Monika Wyroślak, Ewelina Jastrzębska i Pamela Półtorak wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego p. Aleksandrą Szabat i p. Agnieszką Maj, uczestniczyły w zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski, warsztatach wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

Uczestnikami warsztatów byli osadzeni w Zakładzie Karnym, którzy z ogromnym zaangażowaniem tworzyli swoje dzieła, m.in. choinki z makaronu, bombki z cekinów, zawieszki na choinkę, które ozdobią choinkę w Zakładzie Karnym oraz kartki świąteczne, które postanowili wysłać swoim najbliższym z życzeniami na nadchodzące święta.

Dziękujemy za udział i ogromne zaangażowanie!!!

Dyrekcji, Pracownikom oraz Osadzonym w Zakładzie Karnym

życzymy

SPOKOJNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Samorząd Uczniowski

---------------------------------------------------------------------------------

Narodowe czytanie "Quo vadis" H. Sienkiewicza

     Uroczyste obchody 100. – rocznicy śmierci H. Sienkiewicza – pierwszego polskiego Noblisty odbyły się 16 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Chodlu. Organizatorom spotkania: członkom Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Chodlu przy współudziale społeczności Zespołu Szkół przyświecał cel: kulturowo-integracyjny, aby wspólnie uhonorować i uczcić H. Sienkiewicza – wybitnego pisarza i gorącego patriotę z okazji Jego setnej rocznicy śmierci, przypadającej właśnie 16 listopada 2016r.
To również jedna z form popularyzacji twórczości autora, Quo vadis w środowisku emeryckim i szkolnym, a przede wszystkim aktywne włączenie się w Akcję Narodowe Czytanie Quo vadis w Roku Sienkiewiczowskim 2016. >>>> (czytaj dalej)

---------------------------------------------------------------------------------

II Edycja Konkursu fotograficznego

"Powiat Opolski w obiektywie"

 

      W dniu 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się impreza podsumowująca tegoroczną edycję konkursu dla fotografów amatorów, która odbywała się pod hasłem: „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs przeprowadzony był w ramach Projektu: Edukacja Ekologiczna w Powiecie Opolskim. Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. II Edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego. >>>> (czytaj dalej)

---------------------------------------------------------------------------------

Tenis stołowy

     9 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Chodlu odbyły się powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział pięć szkół: Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach, LO w Opolu Lubelskim, ZS Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opole Lubelskie i ZS w Poniatowej. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Dominik Świrkosz, Damian Adamczyk, Sebastian Kozak, Krystian Kuś, Cezary Michalak z klasy I TB oraz Karol Kołodziej z klasy III TB. Nasi uczniowie zajęli II miejsce. Gratulujemy!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Tenis stołowy

 

 

      19 października 2016r. w Karczmiskach w Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny odbyły się powiatowe indywidualne zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Karol Kołodziej z klasy III TB. Kuś Krystian i Dominik Świrkosz z klasy I TB. Karol Kołodziej zajął II miejsce. Gratulujemy!!!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Prezentacja technologii YTONG

     13 listopada 2016r. odbyła się prezentacja technologii YTONG, w której czynny udział brali uczniowie i uczennice klasy IIITB.

     

---------------------------------------------------------------------------------

Dzień Edukacji Narodowej

     Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy już 12 października. Na uroczystość przybył przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-wicestarosta p. Robert Dąbrowski.

Pan dyrektor Janusz Kobiałka przypomniał pokrótce historię ustanowienia święta oraz wręczył nagrody za wyróżniającą pracę następującym nauczycielom: p. Kindze Kozłowskiej, p. Aleksandrze Szabat, p. Iwonie Cyrkler-Kuśmierskiej, p. Radosławowi Oponowiczowi, p. Kazimierzowi Franków, p. Piotrowi Majcherskiemu. Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku p. dyrektor Janusz Kobiałka i odebrał ją na powiatowej uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim w dniu 13 października.

Dyrektor szkoły przyjął także ślubowanie uczniów klasy I Technikum Budowlanego Młodzież naszej szkoły złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła przepiękne kwiaty, za które dziękujemy.

---------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Starosty Opolskiego

     W dniu 10 października w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennice naszej szkoły Pamela Półtorak oraz Emilia Opoka, a ich rodzice otrzymali dodatkowo listy gratulacyjne.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Biegi przełajowe

   

      W dniu 30 września 2016 r. w Opolu Lubelskim odbyły się sztafetowe biegi przełajowe.
Drużyna chłopc
ów z Zespołu Szkół w Chodlu zajęła III miejsce.
Drużynie i opiekunce pani
 Kindze Kozłowskiej GRATYLUJEMY !!! 

---------------------------------------------------------------------------------

 

32 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

      Pod hasłem „Idźcie i nauczajcie” odbyła się w tym roku 32 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 8 października 2016r., mimo zimna i słoty, przed świtem grupa maturzystów technikum udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Wyruszyli w drogę do Matki Bożej, by prosić Ją o łaski, wstawiennictwo u Boga i pomoc na egzaminie dojrzałości, który czeka ich już za kilka miesięcy w maju. W skupieniu uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Wałach, odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wzięli udział w Eucharystii razem z ks. arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. Razem z młodzieżą pielgrzymowali nauczyciele- ks. Mariusz Wiracki, wychowawczyni klasy 4TB Aleksandra Szabat, Radosław Oponowicz i Kazimierz Franków.

---------------------------------------------------------------------------------

Uczymy się ratować życie 

         
      
W piętek, 30 września w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów wszystkich klas takie ćwiczenia z ratownictwa przygotował i przeprowadził absolwent szkoły, p. Kamil Materek, student kierunku Ratownictwa Medycznego. Wraz z koleżanką, p. Magdą,  instruowali każdego ucznia klasy I, którzy mają te zagadnienia w programie przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa. Wszyscy, wykonując ćwiczenia resuscytacji na fantomie, spisali się świetnie. Za bardzo ciekawy pokaz serdecznie dziękujemy p. Kamilowi.

---------------------------------------------------------------------------------

II Edycja Konkursu fotograficznego

"Powiat Opolski w obiektywie"

Dla wszystkich fotografujących więcej informacji na stronie: www.pbpopolelub.pl

Zdjęcia należy przysyłać do 30 września 2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Wycieczka klasy IV

    
      20 września klasa IV TB wraz z wychowawczynią, p. A. Szabat, odwiedziła Lubelski Salon Maturzystów. Czasopismo "Perspektywy" już od wielu lat organizuje cykl spotkań dla maturzystów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniach 20-21 września przygotowano dla uczniów klas maturalnych stoiska promocyjne wyższych uczelni lubelskich i krajowych. Można było również zapoznać się z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i spotkać się z ekspertami maturalnymi i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

     Kolejnym punktem wycieczki był seans filmowy w kinie Plaza.
Młodzież miała okazję obejrzeć film Antoniego Krauze pt. "Smoleńsk". Największe emocje towarzyszyły scenom końcowym, zwłaszcza scenie spotkania ofiar tragedii smoleńskiej z ofiarami zbrodni katyńskiej. Sprawa katastrofy lotniczej w Smoleńsku jest ciągle aktualna i niedokończona, a film jest próbą odpowiedzi na wiele pytań o  jej przyczyny. Film ten wywołał dyskusję wśród maturzystów, która przeniosła się na lekcję języka polskiego.

---------------------------------------------------------------------------------

Narodowe czytanie "Quo vadis" H. Sienkiewicza

 

Po Bajkach A. Fredry, "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza , "Trylogii" H. Sienkiewicza i "Lalce" B. Prusa przyszła kolej na czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego narodziła się akcja Narodowego czytania dzieł literatury polskiej. W tym roku internauci w plebiscycie wybrali do czytania najgłośniejszą powieść historyczną H. Sienkiewicza, nagrodzoną Literacką Nagrodą Nobla - "Quo vadis".

7. września 2016r. w naszej szkole na lekcjach języka polskiego odbyła się akcja czytania tej powieści. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas. Dodatkowo uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentów powieści czytanej przez lektora  z audiobooka, który staje się coraz bardziej atrakcyjną dla młodzieży formą czytania literatury pięknej.  Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

o godz. 9:00

Msza Święta godz. 8:00

 


2015/2016 >>>>