SZKONY KLUB FILMOWY

PROJEKTOR

Szkolny Klub Filmowy PROJEKTOR powstał w 2004 roku jako kółko zainteresowań. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był wówczas nauczyciel języka niemieckiego – obecnie również wiedzy o kulturze – mgr Krzysztof Witek oraz nauczyciel języka polskiego – mgr Irena Piątek.

Początkowo zajęcia miały charakter klubu dyskusyjnego.  Grupa młodzieży spotykała się po południu na projekcjach filmów, po których dzielono się po wrażeniami, dyskutowano o grze aktorskiej, wymowie filmu, poetyce.

 Wraz ze wzrostem zaangażowania uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych rozpoczęły się działania prowadzące do ich rozwoju zainteresowań na polu dziennikarskim, redakcyjnym  a także aktorskim.

Od 2005 roku zaczął powstawać CINEMA SPRAY – pismo o tematyce kina, redagowane i drukowane przez samych uczniów. W nieregularniku zaczęły pojawiać się teksty (recenzje, eseje, rozprawki, felietony) dotyczące filmów, które oglądane były na zajęciach Projektora. Na łamach pisma pojawiły się także reportaże z imprez, festiwali, wyjazdów do kina – w których uczestniczyli członkowie klubu filmowego. Wydrukowane zostały także zwycięskie prace  dwóch uczennic (obecnie studentek)  Katarzyny Żyszkiewicz (I nagroda)oraz Magdaleny Frączek (II nagroda), które w 2006 roku wygrały ogólnowojewódzki konkurs na esej filmowy na temat dobra i zła na przykładzie wybranych filmów Krzysztofa Kieślowskiego oraz Olivera Stonea.

W 2006 roku grupa dostała od dyrekcji szkoły kamerę video i nakręciła swój pierwszy film dokumentalny pt.  „SZKOŁA Z TRADYJCĄ” , który emitowany był na wielu imprezach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  W tym samym roku uczniowie zmontowali materiał z piłkarskiego turnieju ALE AKCJA, zorganizowanego przez PZU, w którym wzięli udział uczniowie szkoły.

Rok 2008 to okres zmian po przyjściu nowych roczników i prężnej działalności Projektora. Dofinansowanie ze strony Starostwa Opolskiego pozwoliło na realizację konkretnego programu wyrównywania szans między aglomeracjami miejskimi i obszarami wiejskimi, do jakich zalicza się Chodel. Dzięki dodatkowym pieniądzom udało się zobaczyć kilka różnych spektakli teatralnych: Rock’n’Roll – w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie (grudzień 2008) oraz operę CARMEN -  w Teatrze Muzycznym w Lublinie (grudzień 2008). Przy okazji wizyt w instytucjach kultury doszło do spotkań z aktorami: Kingą Waligórą, Przemysławem Gąsiorowiczem i Łukaszem Królem (Osterwa) oraz Tomaszem Głowackim (TM). 

Oprócz wyjazdów do teatru i kina (obejrzenie filmu pt. „Mała Moskwa”) uczniowie mieli okazję wykazać się w różnych ćwiczeniach warsztatowych, mających na celu przybliżenie im tajników zawodu aktorskiego.  Wykazując się wielką kreatywnością i zaangażowaniem pokazali, że wystawienie sztuki w następnym roku działalności to tylko kwestia czasu. Pisząc scenariusze, kolejne eseje, fotografując imprezy szkolne, angażując się w realizacje reportaży z okazji 11 listopada oraz Dnia Patrona Szkoły udowodnili, że tego typu zajęcia powinny gromadzić pasjonatów w każdej szkole.

Oto lista uczniów należących obecnie do SKF PROJEKTOR:

1.      Magdalena Krawczyk

2.      Ilona Wyroślak

3.      Wioletta Górniak

4.      Roksana Pyc

5.      Damian Gaik

6.      Marlena Gasińska

7.      Seweryn Zarzycki

8.      Natalia Kowalczyk

9.      Marcin Pyska

10.   Adrian Stępniak

11.   Marta Wnuk

12.   Edyta Cyran

13.   Jacek Ceran

14.   Wioletta Konieczniak

15.   Kamil Winnicki

16.   Wojciech Szczucki

17.   Beata Ziemińska

18.   Monika Piątek

19.   Urszula Kotuła

20.   Michał Ruta 

Zobacz galerię zdjęć.