SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

PRZEWODNICZĄCy

Dominik Świrkosz kl.. IITB

 

ZASTĘPCA

Sandra Półtorak kl. I TB

 

SEKRETARZ

Małgorzata Kowalewska kl. I TB

 

 

OPIEKA

Agnieszka Maj, Aleksandra Szabat

 

 

 

 

RADA RODZICÓW