Hymn Szkoły

 

Tu w grodzie w Chodlu,
W tej szkole uczyć się chcę
By zdobyć wiedzę i zawód,
Ojczyźnie poświęcić się. 

Tak jak Ściegienny,
Nasz Patron przykład nam dał,
Naród dziś żyje w wolności
Bo o Nią bił się i trwał. 

Trwać to nie wszystko,
Lecz wznieść się i wolnym być
I w pokolenia przekazać
Jak  kochać, walczyć i żyć.  

Inna dziś walka
Nas młodych czeka tu wciąż:
Silną uczynić Ojczyznę,
Przez pracę, naukę dąż.

W przyszłość patrzymy
I w przyszłość niesiemy zew,
Niech kwitnie nasza Ojczyzna
I wolnym będzie nas śpiew.
 

Słowa: mgr J. Ciszek