Dokumenty do pobrania:

Statut Zespołu Szkół w Chodlu

Program profilaktyczny

Program wychowawczy

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Chodlu na rok szkolny

Podręczniki

Prezentacja o szkole