Dokumenty do pobrania:

Statut Zespołu Szkół w Chodlu

Program profilaktyczny

Program wychowawczy

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Chodlu na rok szkolny

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia Chodlu

Prezentacja o szkole

BEZPIECZNA SZKOŁA

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Dokumenty RODO:
                               Klauzula informacyjna w celu realizacji umowy cywilnoprawnej
                               Klauzula informacyjna w celu realizacji obowiązków prawnych