Rok szkolny 2018/2019

 

Targi Umiejętności w SPPSS w Lublinie 

         W dn. 23. 10. 2018 r. grupa uczniów z klasy II Technikum wraz z p. Agnieszką Maj, po raz kolejny uczestniczyła w Targach Umiejętności zorganizowanych w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych przy ul. Sulisławickiej 7 w Lublinie.
Uczniowie uczestniczyli w licznych, bardzo ciekawych warsztatach, m. in.: z samoobrony, florystycznych, z zakresu arteterapii, gdzie mogli własnoręcznie wykonać biżuterię florystyczną albo dekorację ścienną – łapacze snów. Chętnie korzystali również z zabiegów pielęgnacyjnych na dłonie, masażu leczniczego oraz zabiegu upiększającego oczy.
Oprócz tego można było poznać język migowy albo podszlifować swój angielski.
Jak zwykle zostaliśmy baaardzooo sympatycznie i miło przyjęci.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor SPPSS w Lublinie oraz wszystkim nauczycielom i słuchaczom za mile i pożytecznie spędzony czas.

Spotkanie z Funkcjonariuszką Policji

          9 października w Zespole Szkół w Chodlu odbyło się spotkanie uczniów Technikum Budowlanego z panią Bożeną Lasotą, Funkcjonariuszką Policji z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Pani policjant omówiła zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karne i skutki przejawów demoralizacji. Spotkanie realizowane w ramach działań prewencyjnych miało na celu uświadomić młodym ludziom, jakie mogą być następstwa ich nieprzemyślanego i niewłaściwego zachowania. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o procedurach postępowania z nieletnimi.

 

Stypendium Starosty Opolskiego

   W dniu 5 października 2018r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana  Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennica naszej szkoły Sandra Półtorak a jej rodzice otrzymali dodatkowo list gratulacyjny.
Naszej stypendystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Biegi przełajowe

W dniu 5 października 2018 r. w Opolu Lubelskim odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Drużyna chłopców z Zespołu Szkół w Chodlu zajęła II miejsce w kategorii LICEALIADA.
Drużynie
GRATULUJEMY !!! 

Z „Przedwiośniem" za pan brat w chodelskim Technikum

        Dnia 14 września 2018r. w tutejszym Technikum odbyło się niecodzienne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Narodowe czytanie dzieł literatury polskiej" - książka Przedwiośnie" /1924/, autorstwa wielkiego pisarza S. Żeromskiego /1864-1925/. (czytaj więcej >>>)

 

Rok szkolny 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

       Rok szkolny 2017/2018 zakończył się uroczystą akademią, w której uczestniczyli zaproszeni goście, Wicestarosta Powiatu Opolskiego p. Robert Dąbrowski, przedstawiciele Rady Rodziców , nauczyciele i młodzież szkoły. Była to niezwykła uroczystość. Pożegnaliśmy dotychczasowego dyrektora szkoły, p. Janusza Kobiałkę i p. Jadwigę Czuryszkiewicz, nauczycielkę  matematyki i wychowawcę, którzy odchodzą na emeryturę. Dyrektor Janusz Kobiałka pracował w Zespole Szkół w Chodlu od 2007r., a p. prof. Jadwiga Czuryszkieiwcz od wielu lat, spędzając w naszej szkole całe zawodowe życie. Wychowała wiele pokoleń uczniów, pełniąc funkcję wychowawcy klas. W dowód wdzięczności Rodzice i Wicestarosta złożyli na ręce zasłużonych nauczycieli kwiaty i podziękowania. Wicestarosta Robert Dąbrowski wręczył także akt powołania na Dyrektora Szkoły p. Agnieszce Maj, wieloletniej nauczycielce naszej szkoły, która pełniła dotychczas funkcję pedagoga szkolnego. Dziękujemy panu Dyrektorowi Januszowi Kobiałce i p. Prof. Jadwidze Czuryszkiewicz za ich pracę i życzymy pani Dyrektor Agnieszce Maj sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Pożegnanie klasy maturalnej

       27. 04.2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klasy IV, której wychowawcą była Pani Agnieszka Maj. Na uroczystości gościliśmy Wicestarostę Pana Roberta Dąbrowskiego. Pan dyrektor Janusz Kobiałka wraz z Wicestarostą wręczyli nagrody ipodziękowania wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom.
      Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klasy II TB wraz z wychowawcą Panią  Kingą Kozłowską. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.
     
Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach.

Dzień Otwarty Szkoły     

        Święto Zespołu Szkół w Chodlu obchodzone co roku związane jest z promowaniem szkoły w środowisku lokalnym. W tym roku obchodziliśmy jej 26 kwietnia. Zaprosiliśmy na nie wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z okolicznych miejscowości i ich nauczycieli. Zaproszenie nasze przyjął pan Paweł Grabek przedstawiciel Zarządu Powiatu Opolskiego, który skierował miłe słowa do młodzieży. Szkołę naszą przestawił zebranym dyrektor placówki p. Janusz Kobiałka. (czytaj więcej >>>)                        

IX Targi  Edukacyjne w Opolu Lubelskim

 

 W dniu 2 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się IX Targi Edukacyjne.

Ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły średnie oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski.

 

Co wiesz na temat cyberprzemocy - rozmowa z radcą prawnym

 

We wtorek 28 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia przeprowadzone przez panią Magdalenę Piech radcą prawnym z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy LOS-Lublin na temat cyberprzemocy. Prowadząca zajęcia usiłowała zaangażować uczniów do aktywnego udziału w szukaniu odpowiedzi na pytania: co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić,  (czytaj więcej>>>)

 

Ku czci Conrada

Obchody Roku Conradowskiego w Zespole Szkół w Chodlu

       Dnia 16 listopada 2017 r. z inicjatywy członków Koła E. i R. ZNP w Chodlu i przy udziale społeczności tutejszego Zespołu Szkół odbyło się literacko-integracyjne spotkanie z okazji przypadającej 3 listopada 2017 r. 160 rocznicy urodzin Teodora Józefa Konrada Nałęcz Korzeniowskiego – jednego z najciekawszych prozaików świata przełomu wieków; Polaka, najsłynniejszego pisarza marynistę a także moralistę - pseudonim literacki Joseph Conrad (1857-1924). (czytaj więcej>>>)          

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 201

      We wtorek, 7 listopada, w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce szczególnie miła uroczystość wręczenia  dyplomu stypendystce Monice Wyroślak, która otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły za wybitne osiągnięcia edukacyjne w ubiegłym roku szkolnym. Organizatorem  uroczystości  była Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział rodzice wyróżnionych uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowawcy.
 
 Monice gratulujemy

 

„Ferdydurke” Gombrowicza na szkolnej scenie

        Teatr „Forma” z Krakowa zaprezentował młodzieży naszej szkoły niezwykłe przedstawienie oparte na motywach głośnej powieści Witolda Gombrowicza. „Ferdydurke” jest taka powieścią, którą niełatwo jest przenieść na deski teatralne czy ekran filmowy.
Spróbowali tego także aktorzy Teatru „Forma”.
      W prostej formie, wykorzystując maski rodem z tragedii greckiej i bardzo prostą scenografię, przedstawili sceny najbardziej znane czytelnikom powieści Gombrowicza, czyli lekcję języka polskiego z profesorem Bladaczką czy wizytę profesora Pimko u Józia Kowalskiego. Na scenie zobaczyliśmy również mniej znaną lekcję łaciny czy rozmowę prof. Pimko z dyrektorem szkoły Piórkowskim.

      Zaletą przedstawienia było włączenie widowni, czyli uczniów, do wspólnej gry. Przedstawianie odbyło się 19 października.

Dzień Edukacji Narodowej

        Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy 17 października. Na uroczystość przybył  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-wicestarosta p. Robert Dąbrowski.
 Pan dyrektor Janusz Kobiałka,
w okolicznościowym przemówieniu podkreślił, jak wiele trudu należy włożyć w wychowanie i edukację młodzieży. W dalszej części uroczystości pan dyrektor wręczył nagrody za wyróżniającą pracę następującym nauczycielom: p. Aleksandrze Szabat, p. Agnieszce Maj, p. Kazimierzowi Franków oraz p. Piotrowi Majcherskiemu. Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku p. Jadwiga Czuryszkiewicz i odebrała ją na powiatowej uroczystości zorganizowanej w siedzibie dziecięcego chóru „Szczygiełki” w Poniatowej w dniu 13 października. .      

           Dyrektor szkoły przyjął także ślubowanie uczniów klasy I Technikum Budowlanego Młodzież naszej szkoły złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła przepiękne kwiaty, za które dziękujemy.

 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

          Pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” odbyła się w tym roku 33 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 14 października 2017 r., grupa maturzystów technikum udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Wyruszyliśmy w drogę do Matki Bożej, by prosić Ją o łaski, wstawiennictwo u Boga i pomoc na egzaminie dojrzałości, który czeka nas już za kilka miesięcy w maju. W skupieniu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, nabożeństwie ewangelizacyjnym oraz wzięliśmy udział w Eucharystii koncelebrowanej przez księży katechetów pod przewodnictwem ks. Biskupa z Częstochowy

Razem z młodzieżą pielgrzymowali nauczyciele, ale w naszym przypadku pielgrzymowali nauczyciele tylko z przedstawicielami uczniów klasy 4TB.         

Stypendium Starosty Opolskiego

       W dniu 4 października w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana  Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennice naszej szkoły Ewelina Jastrzębska, Pamela Półtorak, Emilia Opoka oraz Julia Kozieł a ich rodzice otrzymali dodatkowo listy gratulacyjne.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

Niecodzienna lekcja historii

  21 września dzięki współpracy Samorządu Szkolnego z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim nasi uczniowie uczestniczyli w nietypowych zajęciach. Była to lekcja historii, na której uczniowie obejrzeli wystawę prac Edwarda Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, składającą się z 17 pokaźnego formatu zdjęć wykonanych w latach 1950-1970, upamiętniających II wojnę światową. Uzupełnieniem spotkania był film dokumentalny pozyskany również tak, jak wystawa z Państwowego Muzeum na Majdanku.
 (czytaj więcej >>>)

Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego


          W tym roku wszyscy czytamy „Wesele”. Tak zadecydowali internauci w plebiscycie internetowym, wybierając narodowy dramat S. Wyspiańskiego do narodowego czytania, którego uroczysty finał mieliśmy 2 września. Przyłączyli się do tej akcji także uczniowie naszej szkoły. Wszyscy czytali fragmenty tego utworu na lekcjach języka polskiego. W trakcie głośnej lektur okazało się, ze wcale nie jest to takie łatwe. Czytanie tekstu z podziałem na role, jakim jest dramat, to duże wyzwanie dla młodzieży i z tym poradziła sobie świetnie.

Wycieczka klasy IV

             18 września klasa IV TB wraz z p. dyr. Januszem Kobiałką i p. Radosławem  Oponowiczem, odwiedziła Lubelski Salon Maturzystów. Czasopismo "Perspektywy" już od wielu lat organizuje cykl spotkań dla maturzystów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniach 18-19 września przygotowano dla uczniów klas maturalnych stoiska promocyjne wyższych uczelni lubelskich i krajowych. Można było również zapoznać się z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i spotkać się z ekspertami maturalnymi i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Pomoc dla Mateuszka

             Zespół Szkół w Chodlu wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach zorganizowała akcję mającą na celu zbiórkę plastikowych nakrętkach do butelek dla chorego chłopca Mateuszka Mianowanego z Niedrzwicy Dużej. Chłopiec urodził się z jedną z najcięższych wad serca nazwanej zespołem niedorozwoju lewej komory serca HLHS. W swoim krótkim życiu przeszedł już dwie bardzo poważne operacje serduszka. Przed nim jeszcze jedna i ostatnia, ale najcięższa operacja, która ma odbyć się u kardiochirurga dziecięcego, prof. Malca w niemieckiej klinice w Muster. Operacja ta jest bardzo kosztowna- ok. 33 tysiące euro.
Akcja trwa nadal i jeśli chcesz pomóc w zebraniu tej ogromnej kwoty, dołącz do akcji już dziś!
Do tej pory nasza szkoła zebrała mnóstwo nakrętek i cały samochód osobowy z nakrętkami pojechał z Chodla do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, gdzie przekazano nakrętki. Ofiarodawcom dziękujemy!

 

Rok szkolny 2016/2017

Pożegnanie klasy maturalnej

       Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyło się w naszej szkole zakończenie roku klasy maturalnej.
Na uroczystość pożegnania uczniów klasy IVTB przybył przedstawiciel organu prowadzącego wicestarosta Robert Dąbrowski.
      
Dyrektor szkoły Janusz Kobiałka wręczył nagrody wyróżniającym się absolwentom - Marcinowi Pydzie, Jakubowi Różyckiemu i Patrykowi Kowalskiemu oraz podziękował listami gratulacyjnymi ich rodzicom. Pan Robert Dąbrowski wręczył Marcinowi Pydzie nagrodę dla najlepszego ucznia. W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego przekazał życzenia pomyślnej matury i wręczył wszystkim absolwentom pamiątkowe długopisy.
       Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klas III TB. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.
     
Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach.

Dni Otwarte Szkoły

  27 kwietnia Zespół Szkół w Chodlu obchodził swoje coroczne święto pod nazwą Święto Szkoły. Była to doskonała okazja do zaprezentowania historii szkoły, jej osiągnięć, a przede wszystkim jej oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkie okoliczne szkoły gimnazjalne. 
     Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Mirosław Mendak reprezentujący Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, nauczyciele oraz młodzież gimnazjalna.
     Po krótkiej części oficjalnej młodzież zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, przypomniała osiągnięcia ZS w Chodlu i przedstawiła krótką część artystyczną. Kolejnym punktem programu był konkurs budowlany.  Wzięły w nim udział drużyny składające się z uczniów technikum oraz uczniów gimnazjum pod kierownictwem naszych świeżo upieczonych techników. Gratulujemy drużynom, które zdobyły złotą, srebrną i brązową kielnię. Po wspólnej zabawie zaprosiliśmy wszystkich gości na poczęstunek z grilla. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie. 

Podziękowanie za pomoc w realizacji projektu Swiss Contribution

 Zespół Szkół w Chodlu wspólnie z urzędem Marszałkowskim w Lublinie i Swiss Contribution promował  założenia projektu odnośnie gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.  Dwukrotnie w naszej szkole odbywało się spotkanie grupy Swiss Contribution z uczniami i pracownikami naszej
 szkoły. Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w realizacji projektu.

 

VIII Targi  Edukacyjne w Opolu Lubelskim

W dniu 10 lutego 2017 roku w Hali Sportowej przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się VIII Targi  Edukacyjne.
         Ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły średnie oraz
 placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski
:  (czytaj dalej) >>>>

MONIKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH!!!

Uczennica klasy III technikum Monika Wyroślak otrzymała stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019” realizowanych przez Województwo Lubelskie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Uroczysta gala wręczenia stypendium, w której uczestniczyła wraz z opiekunem dydaktycznym p. Agnieszką Maj – pedagogiem szkolnym, odbyła się w dnia 9 grudnia b.r w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w trakcie której otrzymała list gratulacyjny z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa Grabczuka oraz przedstawicieli m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W ZAKŁADZIE KARNYM W OPOLU LUBELSKIM.

7 grudnia b. r. uczennice klasy III technikum Emilia Opoka, Monika Wyroślak, Ewelina Jastrzębska i Pamela Półtorak wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego p. Aleksandrą Szabat i p. Agnieszką Maj, uczestniczyły w zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski, warsztatach wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
Uczestnikami warsztatów byli osadzeni w Zakładzie Karnym, którzy z ogromnym zaangażowaniem tworzyli swoje dzieła, m.in. choinki z makaronu, bombki z cekinów, zawieszki na choinkę, które ozdobią choinkę w Zakładzie Karnym oraz kartki świąteczne, które postanowili wysłać swoim najbliższym z życzeniami na nadchodzące święta.

Dziękujemy za udział i ogromne zaangażowanie!!!

Dyrekcji, Pracownikom oraz Osadzonym w Zakładzie Karnym

życzymy

SPOKOJNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Samorząd Uczniowski

Uroczyste obchody 100. – rocznicy śmierci H. Sienkiewicza

             Uroczyste obchody 100. – rocznicy śmierci H. Sienkiewicza – pierwszego polskiego Noblisty odbyły się 16 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Chodlu.
Organizatorom spotkania: członkom Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Chodlu przy współudziale społeczności Zespołu Szkół przyświecał cel: kulturowo-integracyjny, aby wspólnie uhonorować i uczcić H. Sienkiewicza – wybitnego pisarza i gorącego patriotę z okazji Jego setnej rocznicy śmierci, przypadającej właśnie 16 listopada 2016r.
            To również jedna z form popularyzacji twórczości autora, Quo vadis w środowisku emeryckim i szkolnym, a przede wszystkim aktywne włączenie się w Akcję Narodowe Czytanie Quo vadis w Roku Sienkiewiczowskim 2016.
            Na wieczór z Noblistą organizatorzy zaprosili Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich: władze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Burmistrz Miasta Poniatowa, Ks. Proboszcz Parafii Chodel, Prezes ZNP Oddział Powiatowy w Opolu Lubelskim, były dyrektor Zespołu Szkół w Chodlu, Przewodniczące Kół i Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP wraz z delegacjami: Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Chodel, partnerskie Ognisko ZNP w Chodlu, Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Opolu Lubelskim, byli nauczyciele Zespołu Szkół, przyjaciele szkoły: aktor PT im. J. Osterwy w Lublinie, delegacja nauczycieli i młodzieży Zespołu Szkół w Chodlu.
            Gospodarz Szkoły dyr Janusz Kobiałka i inicjator spotkania przew. Koła EiR ZNP mgr Irena Piątek, otwierając uroczystość podkreślili m. In. rangę Sienkiewicza w polskiej literaturze i Jego związki z Lubelszczyzną oraz ważność integracji i bycia razem we wspólnych działaniach na rzecz dobra wspólnoty środowiskowej.
            Główną, patetyczną część spotkania rozpoczęło wprowadzenie p Ireny Piątek, która zaznaczyła, iż Quo vadis jest wyjątkową powieścią, określaną mianem rzymskiej epopei z wartościami ideowo-wychowawczymi i uniwersalnym przesłaniem: dobro zawsze zwycięża … w 1905r pisarz za Quo vadis otrzymał Nagrodę Nobla, co przyniosło mu światowy rozgłos i sławę. (skrót wypowiedzi).
            Wielkie czytanie Quo vadis w Zespole Szkół rozpoczął dyr Janusz Kobiałka i 19 osobowa grupa wyżej wymienionych osób, którzy doskonale wprowadzili w atmosferę starożytnego Rzymu.

Dobrane profesjonalnie fragmenty powieści, były zasługą nauczycielki języka polskiego z ZS w Chodlu, - podkreśliła prowadząca spotkanie Irena Piątek.

Dopełnieniem przeżyć wyniesionych z lektury książki było obejrzenie fragmentu filmu Quo vadis w reżyserii J. Kawalerowicza.

    Kolejnym ciekawym akcentem tego wieczoru było wspólne obejrzenie wystawy pokonkursowej II Edycji Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Powiat Opolski wObiektywie” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pod honorowym Patronatem Starosty Opolskiego, w którym uczniowie ZS wChodlu zdobyli także nagrody i wyróżnienia – komentarz przedstawiła zebranym p. E. Żyszkiewicz dyrektor Powiatowej Biblioteki w Opolu Lubelskim.

        Podsumowaniem całej uroczystości było spotkanie towarzyskie, które przebiegało w miłej isympatycznej atmosferze, można powiedzieć że i tu „królowało słowo”: prezentacja tekstów własnego autorstwa – czytali ks Proboszcz T. Domżał, p. E. Michalczyk i p. M. Rola.

Wspólne rozmowy z Gośćmi przy poczęstunku oraz skierowane podziękowania i gratulacje dla organizatorów wyrażone przez p. Starostę Z. Rodzika i przewodniczących Kół i Sekcji z Opola Lubelskiego, Łazisk i Poniatowej dla przewodniczącej Koła chodelskiego p. I. Piątek były piękną puentą tego listopadowego, niezapomnianego i pięknego wieczoru.

Przewodnicząca Koła EiR ZNP w Chodlu I. Piątek

100. - lecie śmierci H. Sienkiewicza i spotkanie z Noblistą

Zbiorowe czytanie fragmentów powieści „Quo vadis”

Jako 1 wystąpił p. Janusz Kobiałka - dyrektor ZS w Chodlu – fr. nr 1.

 1. ucz. Technikum Budowlanego w ZS Ewelina Jastrzębska - fr. nr 2
 2. ucz. Pamela Półtorak - fr. nr 3
 3. ucz. Emilia Opoka - fr. nr 4
 4. ucz. Monika Wyroślak – fr. nr 5
 5. p. Zenon Rodzik – Starosta Powiatu Opolskiego – fr. nr 6
 6. p. Robert Dąbrowski – Wicestarosta Powiatu Opolskiego – fr. nr 7
 7. p. Paweł Grabek – Członek Zarządu – fr. nr 8
 8. p. Zygmunt Wyroślak – Burmistrz Poniatowej – fr. nr 8a
 9. ks Proboszcz Tadeusz Domżał – fr. nr 9
 10. p. Czesława Wolicka – Przewodnicząca Sekcji ZNP EiR w Opolu Lubelskim – fr. nr 10
 11. p. Maria Banaś - Przewodnicząca Koła ZNP EiR w Łaziskach – fr. nr 11
 12. p. Jacek Gawlik – Przewodniczący Oddziału Powiatowego ZNP w Opolu Lubelskim – fr. nr 11a
 13. p. Kazimiera Sawicka - Przewodnicząca Sekcji ZNP EiR w Poniatowej - fr. nr 12
 14. p. Irena Piątek - Przewodnicząca Koła ZNP EiR w Chodlu – fr. nr 13
 15. p. Elżbieta Żyszkiewicz - dyrektor Powiatowej Biblioteki w Opolu Lubelskim – fr. nr 14
 16. p. Iwona Cyrkler-Kuśmierska – nauczyciel bibliotekarz w ZS w Chodlu – fr. nr 15
 17. p. Renata Jackowska – nauczyciel języka polskiego w ZS w Chodlu – fr. nr 16
 18. p. Piotr Wysocki - aktor Państwowego Teatru im. J. Osterwy wLublinie – fr. nr 17.

II EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

          W dniu 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się impreza podsumowująca tegoroczną edycję konkursu dla fotografów amatorów, która odbywała się pod hasłem: „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs przeprowadzony był w ramach Projektu: Edukacja Ekologiczna w Powiecie Opolskim. Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. II Edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.
       
Przedmiotem fotografii były krajobrazy, zabytki kultury i historii, urokliwe miejsca, ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs był otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów mógł nadesłać 5 fotografii. Oceny prac konkursowych dokonała komisja konkursowa powołana przez dyrektora Biblioteki Powiatowej. Ogółem wpłynęło 258 prac zgodnych z tematem konkursu i spełniających wszystkie wymogi regulaminowe. Członkowie komisji oceniali prace indywidualnie, punktując je w skali punktów od 1-6. Następnie dokonano podsumowania punktacji i w ten sposób wyłoniono laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. W kategoriach:

Kategoria I – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów
Kategoria II – Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych i studiująca.
Kategoria III Dorośli

Odrębnie oceniano pracę przesłane przez nauczycieli i bibliotekarzy, w tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia.

W Kategorii I
Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień.

W Kategorii II
Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I , II miejsce oraz równorzędne dwa miejsca III i 6 wyróżnień

W kategorii III
Wyłoniono laureata, przyznano nagrody za I, II miejsce oraz dwa III miejsca równorzędne , 15 wyróżnień.

Na spotkaniu podsumowującym projekt, w imieniu starosty opolskiego okolicznościowe statuetki oraz nagrody dla laureatów i nagrodzonych w konkursie wręczył Pan w-ce starosta Robert Dąbrowski oraz Pani dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Justyna Jędruch. 
        W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób wśród zebranych byli zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu. Wszyscy zebrani mogli zapoznać się z bardzo ciekawą prezentacją multimedialną przygotowaną przez panią Marię Strakę, głównego specjalistę z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
        Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta Żyszkiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, współorganizatorom oraz partnerom za współpracę. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Chodlu Pana Janusza Kobiałki, złożyła podziękowania za pomoc w organizacji imprezy podsumowującej projekt. Gratulując zarazem bardzo udanej i zdolnej młodzieży, ponieważ wśród laureatów i nagrodzonych znaleźli się uczniowie tej szkoły.

        Wszyscy zebrani mogli się również zapoznać z wystawami okolicznościowymi. Pierwsza z nich poświęcona Chodelskiemu Obszarowi Chronionego Krajobrazu, ilustrowana zdjęciami nadesłanymi na konkurs. Druga wystawa towarzysząca, pt. „WIZJE NATURY”, przedstawia wyjątkowe zdjęcia, których autorem jest Pan Robert Woś – Członek Klubu Fotograficznego „ Kadr” w Opolu Lubelskim.
        Obie wystawy możemy obecnie zobaczyć w Zespole Szkół w Chodlu. W grudniu będą one prezentowane w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach
        Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pomocy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W imieniu zespołu pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim dziękuję wszystkim współorganizatorom i partnerom projektu.

Dyrektor PBP w Opolu Lubelskim- Elżbieta Żyszkiewicz

Tenis stołowy

     9 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Chodlu odbyły się powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział pięć szkół: Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach, LO w Opolu Lubelskim, ZS Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opole Lubelskie i ZS w Poniatowej. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Dominik Świrkosz, Damian Adamczyk, Sebastian Kozak, Krystian Kuś, Cezary Michalak z klasy I TB oraz Karol Kołodziej z klasy III TB. Nasi uczniowie zajęli II miejsce. Gratulujemy!!!

Tenis stołowy

      19 października 2016r. w Karczmiskach w Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny odbyły się powiatowe indywidualne zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Karol Kołodziej z klasy III TB. Kuś Krystian i Dominik Świrkosz z klasy I TB. Karol Kołodziej zajął II miejsce. Gratulujemy!!!

Dzień Edukacji Narodowej

     Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy już 12 października. Na uroczystość przybył przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-wicestarosta p. Robert Dąbrowski.

Pan dyrektor Janusz Kobiałka przypomniał pokrótce historię ustanowienia święta oraz wręczył nagrody za wyróżniającą pracę następującym nauczycielom: p. Kindze Kozłowskiej, p. Aleksandrze Szabat, p. Iwonie Cyrkler-Kuśmierskiej, p. Radosławowi Oponowiczowi, p. Kazimierzowi Franków, p. Piotrowi Majcherskiemu. Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku p. dyrektor Janusz Kobiałka i odebrał ją na powiatowej uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim w dniu 13 października.

Dyrektor szkoły przyjął także ślubowanie uczniów klasy I Technikum Budowlanego Młodzież naszej szkoły złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła przepiękne kwiaty, za które dziękujemy.

 

Stypendium Starosty Opolskiego

     W dniu 10 października w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennice naszej szkoły Pamela Półtorak oraz Emilia Opoka, a ich rodzice otrzymali dodatkowo listy gratulacyjne. 
       Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Biegi przełajowe

      W dniu 30 września 2016 r. w Opolu Lubelskim odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Drużyna chłopców z Zespołu Szkół w Chodlu zajęła III miejsce.
Drużynie i opiekunce pani
 Kindze Kozłowskiej GRATYLUJEMY !!! 

32 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

      Pod hasłem „Idźcie i nauczajcie” odbyła się w tym roku 32 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 8 października 2016r., mimo zimna i słoty, przed świtem grupa maturzystów technikum udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Wyruszyli w drogę do Matki Bożej, by prosić Ją o łaski, wstawiennictwo u Boga i pomoc na egzaminie dojrzałości, który czeka ich już za kilka miesięcy w maju. W skupieniu uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Wałach, odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wzięli udział w Eucharystii razem z ks. arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. Razem z młodzieżą pielgrzymowali nauczyciele- ks. Mariusz Wiracki, wychowawczyni klasy 4TB Aleksandra Szabat, Radosław Oponowicz i Kazimierz Franków.

Uczymy się ratować życie 

W piętek, 30 września w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów wszystkich klas takie ćwiczenia z ratownictwa przygotował i przeprowadził absolwent szkoły, p. Kamil Materek, student kierunku Ratownictwa Medycznego. Wraz z koleżanką, p. Magdą,  instruowali każdego ucznia klasy I, którzy mają te zagadnienia w programie przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa. Wszyscy, wykonując ćwiczenia resuscytacji na fantomie, spisali się świetnie. Za bardzo ciekawy pokaz serdecznie dziękujemy p. Kamilowi.

II Edycja Konkursu fotograficznego

"Powiat Opolski w obiektywie"

Dla wszystkich fotografujących więcej informacji na stronie: www.pbpopolelub.pl

Zdjęcia należy przysyłać do 30 września 2016 r.

 
Wycieczka klasy IV

 20 września klasa IV TB wraz z wychowawczynią, p. A. Szabat, odwiedziła Lubelski Salon Maturzystów. Czasopismo "Perspektywy" już od wielu lat organizuje cykl spotkań dla maturzystów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniach 20-21 września przygotowano dla uczniów klas maturalnych stoiska promocyjne wyższych uczelni lubelskich i krajowych. Można było również zapoznać się z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i spotkać się z ekspertami maturalnymi i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Kolejnym punktem wycieczki był seans filmowy w kinie Plaza.
Młodzież miała okazję obejrzeć film Antoniego Krauze pt. "Smoleńsk". Największe emocje towarzyszyły scenom końcowym, zwłaszcza scenie spotkania ofiar tragedii smoleńskiej z ofiarami zbrodni katyńskiej. Sprawa katastrofy lotniczej w Smoleńsku jest ciągle aktualna i niedokończona, a film jest próbą odpowiedzi na wiele pytań o  jej przyczyny. Film ten wywołał dyskusję wśród maturzystów, która przeniosła się na lekcję języka polskiego.

 

Narodowe czytanie "Quo vadis" H. Sienkiewicza

Po Bajkach A. Fredry, "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza , "Trylogii" H. Sienkiewicza i "Lalce" B. Prusa przyszła kolej na czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego narodziła się akcja Narodowego czytania dzieł literatury polskiej. W tym roku internauci w plebiscycie wybrali do czytania najgłośniejszą powieść historyczną H. Sienkiewicza, nagrodzoną Literacką Nagrodą Nobla - "Quo vadis".

7. września 2016r. w naszej szkole na lekcjach języka polskiego odbyła się akcja czytania tej powieści. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas. Dodatkowo uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentów powieści czytanej przez lektora  z audiobooka, który staje się coraz bardziej atrakcyjną dla młodzieży formą czytania literatury pięknej.  Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

o godz. 9:00

Msza Święta godz. 8:00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Pożegnanie klasy IV TB

Dnia 29 kwietnia 2016 roku odbyło się w naszej szkole zakończenie roku klasy maturalnej. W sali gimnastycznej miała miejsce gala wręczania nagród i świadectw dla absolwentów oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców.
Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klas III TB. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń.
Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.

Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach

Dni Otwarte Szkoły

27 kwietnia Zespół Szkół w Chodlu obchodził swoje coroczne święto pod nazwą Święto Szkoły. Była to doskonała okazja do zaprezentowania historii szkoły, jej osiągnięć, a przede wszystkim jej oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkie okoliczne szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w zawodach sportowych przygotowanych dla uczniów klas trzecich gimnazjum. 
Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście, p. Paweł Grabek reprezentujący Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz młodzież. Pan Paweł Grabek wręczył dyrektorowi Januszowi Kobiałce list gratulacyjny z tej okazji. 
Po krótkiej części oficjalnej młodzież zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, przypomniała osiągnięcia ZS w Chodlu i przedstawiła krótką część artystyczną. Najważniejszą atrakcją tego widowiska był pokaz wschodnich sztuk walki-karate w wykonaniu zawodników klubu sportowego z Chodla. 
Kolejnym punktem programu były zawody sportowe o puchar Dyrektora szkoły pod nazwą "Sprawni jak żołnierze". 
Wzięły w nim udział drużyny ze szkół gimnazjalnych z Bełżyc, Chodla, Łazisk, Karczmiska, Kluczkowic i Opola Lubelskiego. Zawody były rozgrywane w trzech konkurencjach: siłowanie na rękę, podciąganie na drążku oraz rzut granatem do celu. W rywalizacji sportowej zwyciężyła drużyna z Bełżyc. Gratulujemy!
Po wspólnej zabawie zaprosiliśmy wszystkich gości na słodki poczęstunek. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie  w czasie majówki. Szczegóły już wkrótce. 

 

Olimpiada budowlana „Buduj z pasją”

 W dniu 18 marca 2016r. w Zespole Szkól Budowlanych w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 odbył się etap regionalny Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją”, organizowanej przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą w Kielcach. W konkursie wzięło udział 13 drużyn dwuosobowych, reprezentujących szkoły budowlane z: Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa, Lubartowa, Lublina (2 szkoły), Puław, Ryk, Włodawy, Zakrzówka, Zamościa (2 szkoły) oraz drużyna z naszej szkoły.
Byli to uczniowie zarówno z technikum, jak i zasadniczych szkół zawodowych, chcących spróbować swoich sił w zakresie wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie.

Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań, obejmujących swym zakresem wiedzę teoretyczną oraz wykonanie zadania praktycznego - ułożenie glazury według zadanego wzoru.
Uczniowie naszej szkoły Jakub Gazda i Marcin Pyda zajęli 7 miejsce wśród 13 startujących drużyn. Biorąc pod uwagę, że był to pierwszy udział w tak ważnym i prestiżowym konkursie, wynik traktujemy jako dobry. Liczymy, że w kolejnych latach miejsce będzie jeszcze lepsze.
Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych na czele z panią Aleksandrą Szabat.

Pierwsze gratulacje złożył uczniom Dyrektor Szkoły Janusz Kobiałka, który był obecny wraz z uczniami na konkursie.

 

 Akcja honorowego krwiodawstwa

       

    1 lutego 2016 r. już  po raz  kolejny w naszej szkole odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, która została przeprowadzona przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie dziękujemy!!!

 

 

 

Targi Edukacyjne

     31 stycznia 2016 roku Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim po raz kolejny zorganizowało dla uczniów szkół gimnazjalnych Targi Edukacyjne. W hali sportowej przy ulicy Kolejowej swoje stoiska promocyjne z ofertą edukacyjną wystawiły wszystkie szkoły powiatu, w tym Zespół Szkół w Chodlu. Na naszym stoisku promowaliśmy głównie prężnie działające Technikum Budowlane, staraliśmy się zainteresować uczniów gimnazjum naszą nową ofertą edukacyjną, to jest klasą mundurową - wojskową w LO oraz szkołą zawodową.
     Za życzliwe zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną serdecznie dziękujemy i zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w kwietniu. O szczegółach poinformujemy już wkrótce.
    Stoisko promocyjne przygotowała młodzież pod opieką pani Agnieszki Maj i pana Piotra Majcherskiego.

Tenis stołowy I i II miejsce w powiecie

        27 października 2015r. w Karczmiskach w Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym im. Ewy Szelburg-Zarembiny odbyły się powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział sześć szkół: ZS w Chodlu, Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach, ZS Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą, ZS Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim oraz ZS w Poniatowej. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Dominik Mazur i Mateusz Świątek z klasy IV TB oraz Karol Kołodziej z klasy II TB. Nasi uczniowie zajęli pierwsze dwa miejsca. Dominik Mazur zajął I miejsce a Karol Kołodziej II miejsce. GRATULUJEMY !!! 

 

70-lecie Szkolnictwa Średniego w Gminie Chodel
17.10.2015r. odbyły się uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów więcej=>

 

31 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę   

W sobotę 10 października po raz 31 maturzyści Archidiecezji Lubelskiej uczestniczyli w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. W podróż wyruszyli także nasi maturzyści już o godzinie 5.00 z placu przy kościele parafialnym w Chodlu. Tegoroczna Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.
Nawiązując do tych słów, Ksiądz Arcybiskup w skierowanym „Słowie do maturzystów pielgrzymujących na Jasną Górę” podkreślił, że:
„Świadomość miłującej obecności Boga jest szczególnie ważna teraz, kiedy kończy się pewien etap w Waszym życiu i rozpoczyna nowy, kiedy podejmujecie decyzje dotyczące przyszłości, wybieracie drogę Waszego życia, studiów, pracy, powołania. Wszystkie te sprawy powierzamy Bogu przez ręce Matki Pięknej Miłości. Prosimy Ducha Świętego, aby Was oświecił w obliczu czekających was egzaminów i pomógł dobrze zdawać ten najważniejszy – życiowy.”


Biegi przełajowe   

W dniu 6 października 2015 r. w Opolu Lubelskim odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Drużyna chłopców z Zespołu Szkół w Chodlu zajęła II miejsce. Drużynie i opiekunce pani Kindze Kozłowskiej GRATYLUJEMY !!! 
Drużyna wystąpiła w składzie: Artur Adamczyk, Mateusz Długosz, Wojciech Brzozowski,  Damian Nowicki,  Patryk Chęć, Mateusz Jureczko, Wojciech Wyroślak, Paweł Popiołek, Sebastian Poleszak, Sebastian Czaja, Patryk Wyroślak.

 

 

Dzień Chłopaka
30 września w naszej szkole odbył się Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczyny przygotowały dla chłopców niespodziankę, piekąc własnoręcznie torty i przygotowując mały poczęstunek. Tort smakował każdemu, a chłopcy byli mile zaskoczeni. Dziewczyny są bardzo ciekawe, jak chłopcy zrewanżują się 8 marca.
Może być ciężko!

 

Stypendium Starosty Opolskiego

W dniu 24 września w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Po raz pierwszy zostały one przyznane przez Starostę Opolskiego. Z rąk pana Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego,  wyróżnienie odebrała także uczennica naszej szkoły Pamela Półtorak z klasy 2TB,

Salon Maturzystów
Dnia 15 września 2015 uczniowie klasy IVTB wzięli udział w Salonie Maturzystów, który po raz kolejny został zorganizowany w sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Młodzież nasza uczestniczyła w wykładach dotyczących przyszłorocznej matury. Spotkania były przeprowadzone przez egzaminatorów fachowców OKE z Krakowa.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Jadwiga Czuryszkiewicz. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze poznali procedury egzaminu maturalnego w 2016 roku oraz szeroką ofertę poszczególnych uczelni wyższych na terenie miasta Lublina.

 

W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość poprowadził pan Dyrektor Janusz Kobiałka, który powitał nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Podkreślił, że jest to szczególny rok, gdyż nasza szkoła będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Uroczystości odbędą się 17 października, na które pan Dyrektor zaprosił wszystkich absolwentów. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

o godz. 9:00

Msza Święta godz. 8:00

 

 

 

 

Święto Szkoły i Dzień Otwarty
W dniu 28.04.2015r. o godz. 9:30 w naszej szkole odbędą się uroczystości Święta Szkoły. W tym dniu organizujemy również Dzień Otwarty, na który zapraszamy wszystkich gimnazjalistów. Będzie to możliwość do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz do udziału w przygotowanych przez uczniów i nauczycieli lekcjach pokazowych i do zwiedzania szkoły.

Akcja honorowego krwiodawstwa
Dnia 13.04.1015r. w godz. 9-12 odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Już po raz kolejny zostanie ona przeprowadzona przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do oddania krwi.

Certyfikat "Szkoła Innowacji"
Po raz drugi z rzędu Zespół Szkół w Chodlu otrzymał ogromne wyróżnienie w postaci Certyfikatu „Szkoła Innowacji
2015”. więcej=>

Gramy baraż  o I ligę!
Nasza drużyna "Ściegienny Chodel" zajęła 3 miejsce w II lidze Lubelskiej Lidze Tenisa Stołowego Amatorów i grać będzie baraż o wejście do I ligi. Tabela

Konkurs ortograficzny
W dniu 19 marca 2015 uczniowie z klasy I TB uczestniczyli w konkursie ortograficznym organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Poniatowej. Troje uczniów reprezentujących naszą szkołę zostało wyłonionych w etapie szkolnym. Rywalizujący uczniowie wykazali się doskonałą znajomością zasad ortograficznych. Gratulujemy.

„Carte Blanche - Nie widzę inaczej”
Na projekcję tego filmu młodzież naszej szkoły udała się do OCK. Film stanowiący opowieść o tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, nieprzewidywalności naszego losu podobał się wszystkim i niewątpliwie zmusił do refleksji.

Klasa II TB w Lublinie
W dniu 30 stycznia 2015 uczniowie klasy II TB wraz z opiekunkami udali się do Lublina. Celem naszego wyjazdu był  film „Hobbit. Bitwa pięciu armii”. Pomimo zimowej aury humory wszystkim dopisywały. I tak w miły sposób rozpoczęliśmy ferie zimowe.

Targi edukacyjne 29 stycznia 2015
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Chodlu cod kilku lat promują szkołę i proponowane kierunki kształcenia  podczas Targów Edukacyjnych w Opolu Lubelskim więcej=>

Egzamin zawodowy - technik budownictwa więcej=>

Drużynowe rozgrywki w tenisie stołowym - Józefów, 9.01.2015 więcej=>

Powiatowe rozgrywki w piłce halowej.
W dniu 12 grudnia 2014 nasza szkolna drużyna więcej=>

Szkolny turniej piłki siatkowej więcej=>

Festyn rodzinny
23 listopada w Zespole Szkół w Chodlu  odbył się piknik rodzinny więcej=>

Indywidualne mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym - Karczmiska 17.11.2014 więcej=>

Porządkowanie grobu naszego Patrona więcej=>

Wyjazd do ośrodka egzaminacyjnego Ryki - 21.10.2014 więcej=>

Dzień Edukacji Narodowej
14 października to dla szkół szczególne święto – Dzień Edukacji Narodowej.   Nie inaczej było w Zespole Szkół w Chodlu więcej=>

Dzień Papieski
Z okazji kolejnego już Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły w niedzielę 12. października wystąpili w Kościele parafialnym w Chodlu więcej=>

Biegi przełajowe
W dniu 30 września 2014r. (wtorek) w godzinach 9
00 – 1300 w lesie nad zalewem w Chodlu odbyły się zawody powiatowe „Sztafetowe biegi przełajowe” więcej=>

Uroczystości odpustowe
Wrześniowe uroczystości odpustowe w Chodlu od dawna połączone są z parafialnym dziękczynieniem za zbiory więcej=>

Salon maturzystów
9 września uczniowie ostatniej klasy technikum budowlanego z Chodla odwiedzili Salon Maturzystów w lubelskim Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego więcej=>

1 września 2014
Msza św. godz. 8,00
Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 9,00

Dzień Patrona 2014
12 marca 2014 Zespół Szkół w Chodlu świętował Dzień Patrona oraz Dzień Otwartych Drzwi. więcej=>

 Pierwsza pomoc przedmedyczna
27 lutego w Zespole Szkół w Chodlu odbyły się pokazy dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracy ratownika medycznego więcej=>

"Krwawa Środa"
26 lutego w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. więcej=>
 

Bal studniówkowy
Styczeń to tradycyjnie czas, gdy maturzyści bawią się na balach studniówkowych. Nie inaczej było w Zespole Szkół w Chodlu 11 stycznia więcej=>

Dodatkowe zajęcia dla maturzystów w czasie ferii więcej=>

Kolędowanie
Jak co roku  grudniu, wszyscy szykujemy się do szczególnego dla polskiej tradycji wieczoru wigilijnego więcej=>

 Dobromir "Mak" Makowski
27 listopada w Zespole Szkól w Chodlu gościliśmy rapera Dobromira Makowskiego. W spotkaniu – poza uczniami naszej szkoły – uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionych gimnazjów z Chodla, Poniatowej i Karczmisk. więcej=>

Świadectwo Ady
W środę 30 października uczniowie i nauczyciele ZS w Chodlu uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu poświęconym niezwykłej osobie... więcej=>

"Wiem, komu zawierzyłem" - pielgrzymka maturzystów
19. października 2013 odbyła się 29 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, tegoroczna modlitwa realizowana była pod hasłem, „Wiem, komu zawierzyłem” więcej=>

Dzień Edukacji Narodowej 2013
16. października w ZS Chodel świętowaliśmy dzień edukacji. W tym dniu to uczniowie postarali się... więcej=>

Azbest
3 października uczniowie klas II liceum, III i IV technikum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym pod tytułem „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi... więcej=>

Paintball
Uczniowie klasy trzeciej technikum skorzystali z oferty pobliskiego pola paintballowego więcej=>

Salon Maturzystów 2013
Maturzyści z naszej szkoły  - czyli uczniowie III liceum i IV technikum wzięli  udział w Salonie Maturzystów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie... więcej=>

Rozpoczęcie roku szkolnego
Jak co roku początek września to szczególny dzień dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. W tym roku dzień ten przypadł na 2 września... więcej=>

11. marca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – księdza Piotra Ściegiennego. Uroczystość zainaugurował Dyrektor.  Starosta opolski – Pan Zenon Rodzik podkreślił z kolei, jak istotną rolę odgrywa lokalny patriotyzm... więcej=>

Wielka Gala w Naszej Szkole – Studniówka 2013
12 stycznia w pięknej scenerii, przy dźwiękach muzyki uczniowie klas maturalnych (kl. III LO i IV T) wraz z gronem pedagogicznym i ważnym gościem - Starostą Powiatu Opolskiego – Zenonem Rodzikiem rozpoczęli bal staropolskim tańcem zwanym POLONEZEM. więcej=>

Akcja krwiodawstwa 
W dniu 28. stycznia 2013 w Zespole Szkół w Chodlu miała miejsce akcja honorowego krwiodawstwa więcej=>

Film o majorze Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” przygotowany przez:  Martę Mieszawską, Aleksandrę Opokę oraz Pana Krzysztofa Witka z Liceum Ogólnokształcącego  im. ks. Piotra Ściegiennego zdobył II miejsce w konkursie „Stąd jestem - Tu zostaję". więcej=>

Dzień Edukacji Narodowej
10. października w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W odświętnej scenerii spotkali się zaproszeni goście - w tym wicestarosta Janusz Gąsior, Rodzice oraz nauczyciele emeryci więcej=>

Biegi przełajowe 2012
1. października odbyły się Powiatowe Przełajowe Biegi Sztafetowe organizowane, jak co roku, na trasach biegowych Zalewu Chodelskiego. Nasze ekipy zdobyły 2 srebrne medale więcej=>

 

Salon Maturzystów
Jesienna pogoda nie zniechęciła naszych maturzystów do odwiedzenia 25. września Uniwersytetu Przyrodniczego – gospodarza Lubelskiego Salonu Maturzystów więcej=>

 
Msza Święta w intencji klasy ITB
W sobotę 22. września odbyła się Msza Święta w intencji uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji.  więcej=>

Bracia Michał i Mateusz Mak w naszym Zespole Szkół
W dniu 21 września, w piątek, do Zespołu Szkół w Chodlu przyjechali piłkarze PGE GKS Bełchatów – bracia Michał i Mateusz Mak wraz z menadżerem Ireneuszem Hurwiczem. więcej=>

Pierwszy dzień  wiosny
Było kolorowo  i zabawnie.  Najważniejszą częścią święta było oczywiście topienie Marzanny  (nasza była wyjątkowo okazała). Aby w ten sposób pożegnać zimę, w barwnym korowodzie udaliśmy się  nad Chodelkę, gdzie wesoło przywitaliśmy wiosnę... więcej=>

Ósmy marca
Z myślą o płci pięknej uczniowie z klas I LO, II TB i III TB przygotowali uroczystość, w trakcie której mogliśmy poznać różne typy kobiet oraz usłyszeć to, co myślą o nas mężczyźni.  Było wesoło i sympatycznie. Brawo panowie! więcej=>

Półmetek 2011
19 listopada 2011r. odbyła się zabawa półmetkowa klas IIIT, IIW i IILO. Było SUPER!
Galeria zdjęć

STYPENDYŚCI 2011/2012
Alicja Franaszczyk
uczennica klasy II LO oraz Paweł Michalczyk uczeń klasy III TB to tegoroczni stypendyści, którzy 17 listopada 2011 r. z rąk wicewojewody lubelskiej Henryki Strojnowskiej i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów... więcej=>

Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
które w naszej szkole odbyły się 12 października 2011 r. Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjął pan Zenon Rodzik – starosta opolski oraz liczne grono nauczycieli emerytów. więcej=>

  Projekt „SPOSÓB NA MATURĘ  OGÓLNIAKÓW Z POWIATU OPOLSKIEGO”
W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego przystąpiło do projektu „Sposób na maturę ogólniaków z Powiatu Opolskiego”... więcej=>

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
Zakończenie roku to sama radość. Zobacz galerię.

 Mazury 2011
Tydzień na Mazurach minął w naszych oczach jak jeden dzień. Pogoda czasem była dla nas łaskawa, rozpalała słońcem i napędzała naszą żaglówkę wiatrem... więcej=>

Pożegnanie klas maturalnych 29.04.2011
Żegnamy uczniów klas maturalnych. Wspominamy wspólnie spędzone chwile, radości...więcej=>

Dni Otwartych Drzwi w Politechnice Lubelskiej
Młodzież klasy II Technikum  w dniu 24 marca 2011r odwiedziła uczelnię  więcej=>

Dzień Patrona 2011
W dniu 07.03.2011roku obchodziliśmy uroczystość dnia Patrona Szkoły ks. Piotra Ściegiennego oraz Dzień otwarty. Uroczystość ta jest największym wydarzeniem w kalendarzu szkolnym więcej=>

 

Spotkanie z robotnikiem przymusowym
Dnia 9 lutego mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole człowieka, którego możemy nazwać ,,żywą historią”. Odwiedził nas Pan Stefan Ludwikowski, który w latach 40 XX w. był robotnikiem przymusowym w III Rzeszy więcej=>

Studniówka 2011
Jak co roku na 100 dni przed maturą, czyli 15 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół  w Chodlu odbył  się bal studniówkowy więcej=>

Boże narodzenie 2010
Okres Bożego Narodzenia to dla całej społeczności naszej szkoły czas szczególny.  Wszyscy bez wyjątków poddają się magii nadchodzących świąt, a wspólna wigilia to czas, w którym cichną wszystkie spory i kłótnie...więcej=>

Bal półmetkowo- andrzejkowy!
W naszej szkole 27 listopada 2010 roku o godzinie 18: 00 odbył się bal półmetkowo- andrzejkowy więcej=>

Rocznica odzyskania niepodległości
Jak co roku uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości więcej=>

Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Wioletta Górniak (uczennica kl. III LO) i Michał Ruta (uczeń kl. III TB) odebrali dyplomy więcej=>

„CHODEL – możliwości i perspektywy”, czyli od marzeń, poprzez pasję do sukcesu.
Magdalena Krawczyk i Marlena Gasińska pierwszymi laureatami ogólnopolskiego finału  więcej=>

 Szef Wojsk Lotniczych w Chodlu
W dniu 25.10 .2010 gościł w szkole gen. bryg. pil. Ryszard  Hać Szef Wojsk Lotniczych, który odpowiada za Szkolenie Polskich Sił Powietrznych. więcej=>

Uroczystość 65-lecia Szkolnictwa Średniego w gminie Chodel
 
Szkolnictwo średnie w gminie Chodel ma długą i piękną historię. Szkoła średnia zaczęła organizować się bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, więcej=>

Posłanka Joanna Mucha w naszej Szkole
Dnia  20 września  2010 roku  odwiedził nas niezwykły gość,  a mianowicie posłanka Joanna Mucha . Jej przybycie było związane z konkursem, który nosił nazwę „ Wypromuj swoją Małą Ojczyznę”.  więcej=>

Wycieczka do Lublina
Rozpoczął się sezon na wycieczki szkolne i wyjazdy edukacyjne. I LO oraz III technikum w dniu 20.09.2010 udały się do Lublina więcej=>

Wizyta u Biskupa
Dnia 20 września 2010 roku dyrektor Janusz Kobiałka złożył wizytę Arcybiskupowi  Józefowi Życińskiemu   więcej=>

Rozpoczęcie roku szkolnego
Jak zwykle 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny  więcej=>

Rok szkolny 2010/2011

Zielona Klasa więcej=>
W dniu 15.06.2010 w Zespole Szkół w Chodlu miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Klasy.

Pomagamy chorym dzieciom więcej=>
W naszej szkole od dwóch lat zbieramy plastikowe nakrętki aby wspomóc chore dzieci.

Pomoc dla powodzian więcej=>

   W dniach 21-28.05.2010 w Zespole Szkół w Chodlu prowadzona była akcja zbiórki darów dla powodzian.

Wycieczka do Lublina  więcej =>

    28.05.2010 uczniowie klasy I TB udali się na wycieczkę do Lublina.

Joanna  wśród  najlepszych! więcej =>

    W dniu 17.05.2010r. w Filharmonii Lubelskiej odbyło się spotkanie, na które przybyło ponad 300 uczniów i dyrektorów szkół z województwa lubelskiego.

Pożegnanie maturzystów więcej =>

W dniu 30.04.2010 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych, czyli klasy III LO i IV TM.

 

Tomasz Wójtowicz - legenda polskiej siatkówki w naszej szkole więcej =>

W dniu 29.04.2010 roku szkołę odwiedził Pan Tomasz Wójtowicz, który wraz z drużyną zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1973 roku oraz mistrzostwo olimpijskie w Montrealu w 1976 roku.

 

Pogrzeb posła Edwarda Wojtasa  więcej =>

          W dniu 24. 04. 2010 r. delegacja uczniów wraz z reprezentacją pocztu sztandarowego naszej szkoły, dyrekcją i nauczycielami uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego posła ziemi lubelskiej Edwarda Wojtasa.

 

Młodzież z Zespołu Szkół w Chodlu oddaje hołd ofiarom katastrofy lotniczej. więcej  =>

W dniu 13.04.2010 cała społeczność Zespołu Szkół w Chodlu –  udali się w uroczystym marszu pamięci do Kościoła Parafialnego w Chodlu, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym.

 

Dzień Patrona w naszej Szkole więcej  =>

 16 marca 2010  odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona ks. Piotra Ściegiennego.

 

Wyjazd na premierę filmu o naszym Patronie  więcej  =>

3 lutego 2010 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w przedpremierowym pokazie filmu Ewangelia i bunt” o księdzu Piotrze Ściegiennego,.
http://www.youtube.com/watch?v=X13uq41h76Y

 

Piotr Wyszomirski w Chodlu więcej  =>

 W dniu 8.02.2010r. na zaproszenie Dyrektora Szkoły przybył Piotr Wyszomirski, bramkarz  reprezentacji  Polski w piłce ręcznej.

 

Studniówka 2010  więcej  =>