Otwarcie Zielonej Klasy

 

 Tablica        W dniu 15.06.2010 w Zespole Szkół w Chodlu miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Klasy. Pomysłodawcy przedsięwzięcia to dyrekcja i nauczyciele zatrudnieni w ZS w Chodlu, natomiast wsparcia finansowego na jego realizację  udzieliło Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.  W organizację klasy włączyli się również rodzice.

         W efekcie powstała jedyna w powiecie klasa, w której można łączyć naukę z przyjemnością przebywania poza budynkiem szkoły. Miejsce, w którym usytuowana została klasa jest urocze. Z dala od zgiełku i hałasu, w cieniu drzew, ale jednocześnie w pobliżu szkoły.

         Na uroczystość otwarcia przybyli: Pani Iwona Giza Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Pani Joanna Kowalska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i  Środowiska w Starostwie Powiatowym, Pani Agnieszka Włodarczyk - Wicedyrektor Gimnazjum w Chodlu wraz z grupą młodzieży oraz jako przedstawiciel rodziców pracujących przy przedsięwzięciu Pani Katarzyna Krawczyk.

         Uroczystość rozpoczął Dyrektor ZS mgr Janusz Kobiałka, który wraz z młodzieżą dokonał uroczystego wkopania dębu, stanowiącego pamiątkę uroczystości. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali za utworzenie klasy. Po uroczystym przecięciu wstęgi, goście mieli możliwość obejrzenia zastosowania Zielonej Klasy w praktyce, czyli pierwszej lekcji prowadzonej w tym miejscu. Była to lekcja języka polskiego w klasie I TB. Ponieważ była ona poświęcona etykiecie językowej, która dotyczy każdego z nas do udziału w niej włączyli się także gimnazjaliści. Potwierdziło to fakt, że na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody pracuje się szybciej, ciekawiej i efektywniej.

         Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w tworzenie naszej Zielonej Klasy!

Galeria