Rozpoczęcie roku szkolnego

Jak co roku początek września to szczególny dzień dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. W tym roku dzień ten przypadł na 2 września.

Uczniowie Zespołu Szkół rozpoczęli ten rok szkolny od udziału w uroczystej Mszy Świętej prowadzonej przez księdza Piotra Hawryluka, który od tego roku będzie uczył katechezy w Zespole.

Na uroczystości prowadzonej przez Dyrektora Janusza Kobiałkę byli obecni Rodzice, nauczyciele oraz – przede wszystkim uczniowie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.  Słowa szczególnego powitania Dyrektor skierował do uczniów klasy I technikum, zachęcił chłopców do solidnej pracy i angażowania się w życie szkoły. Wychowawczynią klasy I została pani pedagog – Agnieszka Maj. Dyrektor przedstawił także nowych nauczycieli, pracowników naszej szkoły.

Wrzesień to początek wytężonej pracy przede wszystkim dla naszych maturzystów. Dyrektor przypomniał im o konieczności pracy w domu i szkole, a podczas specjalnego spotkania z nauczycielami przedmiotów maturalnych pedagodzy w szczególny sposób zaapelowali o zaangażowanie, by osiągnąć w maju upragniony cel.

Dyrektor przedstawił również kalendarz roku szkolnego 2013/14. Na zakończenie  życzył wszystkim pracownikom szkoły i uczniom owocnej pracy i życzliwości na każdy dzień nowego roku szkolnego.