Projekt „SPOSÓB NA MATURĘ  OGÓLNIAKÓW Z POWIATU OPOLSKIEGO”

 

      W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego przystąpiło do projektu „Sposób na maturę ogólniaków z Powiatu Opolskiego”, którego wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim. Projekt został przygotowany w ramach POKL Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2. Ogółem w projekcie uczestniczy 157 uczniów z liceów w Chodlu, Opolu Lubelskim i Poniatowej. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z matematyki, języka angielskiego i geografii. Dodatkowo celem projektu jest zwiększenie samodzielności w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego, ukształtowanie cech osobowości cenionych i pożądanych na rynku pracy. W tym celu  zorganizowane będą spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

      W Liceum Ogólnokształcącym w Chodlu do udziału w projekcie zostało zgłoszonych 26 uczniów. Możliwość uczestniczenia w jego realizacji jest dla młodzieży doskonałą możliwością gruntowniejszego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Zadowoleni uczniowie podkreślają, że celowe jest pogłębianie wiedzy z przedmiotów maturalnych, które stanowią jednocześnie profil w Liceum Ogólnokształcącym w Chodlu. Z kolei zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem pomogą niezdecydowanym na bardziej świadomy wybór kierunków studiów. Projekt będzie realizowany od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012 roku.

      W dniu 22 września 2011r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Starostwa w osobach:
1. Zenon Rodzik - Starosta Opolski.
2. Iwona Giza - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Agata Adamczyk -  Koordynator główny projektu "Sposób na maturę "ogólniaków" powiatu opolskiego". 

      Dokonali oni przekazania materiałów służących do realizacji projektu. Były to książki, kalkulatory, słowniki i materiały biurowe.