generał

Życie szkolne płynie bardzo szybko.  Bezpośrednio po uroczystościach związanych z 65-leciem szkoły, w dniu 25.10 .2010 szkołę odwiedził znakomity gość, czyli gen. bryg. pil. Ryszard  Hać Szef Wojsk Lotniczych, który odpowiada za Szkolenie Polskich Sił Powietrznych.

Pan generał opowiadał  o pracy w polskim lotnictwie, o samolotach Polskich Sił Powietrznych i najnowszych modelach samolotów. Generał pracuje w Dęblinie, jest pilotem. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zaprezentowane przez naszego gościa prezentacje multimedialne, które dotyczyły akcji ratunkowej w czasie tegorocznej powodzi  oraz filmiki instruktażowe o szkoleniach na pilota.

Młodzież jak zwykle skorzystała z okazji i zasypała gościa swoimi pytaniami. Dotyczyły one przede wszystkim aspektów pracy pilota, trudów z nią związanych  oraz czasu, jaki należy poświęcić na naukę pilotażu. Pytania dotyczyły także odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji generała. 

Bardzo miłym akcentem spotkania było wyróżnienie młodzieży, która w szczególny sposób zaangażowała się w organizację uroczystości 65-lecia szkoły. Pan generał pogratulował wszystkim tym, którzy bezinteresownie pracowali na rzecz szkoły, wręczając im na pamiątkę foldery o szkole Orląt w Dęblinie. 

generał1

generał2

generał3

generał4