Dnia 20 września 2010 roku dyrektor Zespołu szkół w Chodlu   Janusz Kobiałka złożył wizytę Arcybiskupowi  Józefowi Życińskiemu. Spotkanie to dotyczyło 65-lecia szkoły, Arcybiskup został poproszony o celebrowanie mszy świętej, która odbędzie się 23 października 2010 roku o godzinie 12:00 w Kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chodlu . Wizyta zakończyła się pomyślnie.  Wszystkich serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą oraz uroczystość obchodów 65-lecia, które odbędą się w Zespole Szkół w Chodlu.

Beata Cięszczyk

Sylwia Wieczerzak

Klasa I Lo