Joanna  wśród  najlepszych!

 

 Asia

    W dniu 17.05.2010r. w Filharmonii Lubelskiej odbyło się spotkanie, na które przybyło ponad 300 uczniów i dyrektorów szkół z województwa lubelskiego.

     Szkołę naszą reprezentował Dyrektor Janusz Kobiałka z uczennicą klasy III LO Joanną Pietras.

     Zgłoszona przez dyrekcję szkoły - Joanna Pietras brała udział w Lubelskim Programie Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

     Marszałek Województwa Lubelskiego skierował na ręce dyrektorów następujące słowa:

„Praca z uzdolnionym uczniem i rozwijanie talentu wymaga od jego pedagogów dużej wrażliwości, poświęcenia czasu i umiejętnego motywowania.Asia

     Będąc pełnym uznania za wysiłek wkładany w wychowanie i kształcenie młodych ludzi oraz rozbudowanie w nich ambicji, jesteśmy dumni, iż mogliśmy wesprzeć państwa działania przyznając stypendia”.

     „Dla takich chwil jak dzisiejsza warto się uczyć” – powiedziała uczennica Joanna Pietras po zakończeniu uroczystości.

Dyrektor Zespołu Szkół    
mgr Janusz Kobiałka