Uroczystość 65-lecia Szkolnictwa Średniego w gminie Chodel

 

                Szkolnictwo średnie w gminie Chodel ma długą i piękną historię. Szkoła średnia zaczęła organizować się tutaj bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, przede wszystkim dzięki społecznikom, którzy wiele wysiłku włożyli w to, aby miejscowa młodzież mogła się kształcić na szczeblu ponadpodstawowym.  Burzliwa historia powojenna wpływała także na losy szkoły i prowadzone w niej kierunki kształcenia.  Jednak szkoła przetrwała, a jej absolwenci rozproszeni po całym świecie sławią jej dobre imię.

                Czas mija nieubłaganie.  W bieżącym roku przypadła uroczystość 65-lecia szkolnictwa średniego na naszym terenie.  Powołano do życia komitet organizacyjny, którego naczelnym zadaniem stało się przygotowanie obchodów jubileuszu. Priorytet stanowiło dotarcie i poinformowanie o uroczystości  wszystkich absolwentów szkoły, gdyż jubileusz to święto szkoły, ale również tych, którzy już opuścili jej mury.

                Oczywiście jak zawsze na absolwentów Zespołu Szkół w Chodlu można liczyć! Tłumnie przybyli na uroczystość z najdalszych miejsc polski twierdząc, że kontakt ze szkołą nauczycielami i kolegami ze szkolnej ławy to dla nich konieczność wynikająca z potrzeby serca.

                Przygotowany program uroczystości obfitował we wzruszenia. Absolwenci i przybyli goście mieli możliwość wysłuchania montażu słowno-muzycznego „Wspomnień czar”, który dostarczając wielu wzruszeń,  przeniósł wszystkich w czasy, kiedy byli uczniami szkoły. Uroczystość uatrakcyjniła swoim występem Orkiestra Dęta Zespołu Szkól Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. Kolejnym elementem uroczystości była msza święta w odprawiona w Kościele Parafialnym w Chodlu przez Biskupa Józefa Życińskiego. A później bal do samego rana. Wszyscy bawili się znakomicie, łzom radości i wspomnieniom nie było końca. Mamy nadzieję, że wszyscy absolwenci, którzy uczestniczyli w obchodach 65-lecia przez długi czas będą wspominać 23 października 2010 roku, a za pięć lat ponownie spotkamy się na Zjeździe Absolwentów.

 

Galeria