OGROMNY  SUKCES  SZKOŁY!

 

Po raz drugi z rzędu Zespół Szkół w Chodlu otrzymał ogromne wyróżnienie w postaci Certyfikatu „Szkoła Innowacji 2015”.

To już trzecia edycja projektu certyfikacji szkół „Szkoła Innowacji”. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Szkół, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, do szkół wyróżniających się innowacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Przedsięwzięciu temu patronują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Dotychczas w konkursie uhonorowano 43 szkoły z Lubelszczyzny. Nasza szkoła znajduje się w tym elitarnym gronie 19 szkół, które otrzymało certyfikat dwukrotnie.

Certyfikat „Szkoła Innowacji” jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtuje postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność.

Na tym większą uwagę zasługuje fakt, że jako jedyna szkoła w powiecie opolskim posiadamy tak znaczące wyróżnienie, które zobowiązuje nas do jeszcze lepszej i twórczej pracy.

Mamy nadzieję, że wyróżnienie to zauważą i docenią obecni uczniowie i przyszli kandydaci do nauki w naszej szkole.

Zobacz na stronie WSEI

certyfikat