Film o majorze Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” przygotowany przez:  Martę Mieszawską, Aleksandrę Opokę oraz Pana Krzysztofa Witka z Liceum Ogólnokształcącego  im. ks. Piotra Ściegiennego zdobył II miejsce w konkursie „Stąd jestem - Tu zostaję".

Z radością informujemy o sukcesie uczennic naszego Liceum, które wraz z opiekunem – Panem Krzysztofem Witkiem wzięły udział w konkursie na krótki film o tematyce regionalno-historycznej przygotowany przy współpracy ze starszymi mieszkańcami regionu zorganizowanym przez Koło metodyczne Historyków UMCS oraz Poseł do Parlamentu europejskiego prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

Major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, bohater filmu zrealizowanego przez młodzież, w czasie wojny i po okupacji działał wraz ze swoim zgrupowaniem AK i WIN na terenie Chodla i okolic.

- W filmie występują starsi mieszkańcy gminy Chodel, którzy opowiadają wspomnienia lub przytaczają legendy na temat Zapory – mówi Krzysztof Witek, nauczyciel ZS. - Występuje też żołnierz Zapory Marian Pawełczak ps. Morwa, który wspomina swojego dowódcę i walki jakie miały miejsce na terenie Chodla i okolic. Uczennice, idąc śladami Zapory, docierają do autentycznych miejsc walki partyzantów AK, do autentycznych kwater, odwiedzają pomniki i miejsca pochówku poległych bohaterów

Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć:
http://www.lenalubelska.pl/aktualne-projekty,17,67,stad-jestem-tu-zostaje.html