Usuwamy azbest

3 października uczniowie klas II liceum, III i IV technikum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym pod tytułem „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować  ten projekt we współpracy z samorządami lokalnymi

Uczniowie mogli uzyskać informacje nt. szkodliwości produktów zawierających azbest oraz procedur związanych z  demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Obejrzeli także prezentacje poświęconą tematyce zagrożeń związanych z azbestem, a także film ilustrujący prawidłowy demontaż dachu eternitowego – czyli produktu najczęściej kojarzonego w naszej rzeczywistości z azbestem. Uczniowie technikum budowlanego mogli przymierzyć strój ochronny ekipy demontażowej oraz zadać pytania dotyczące procedur związanych z usuwaniem i  utylizacją azbestu.

Ten temat szczególnie zainteresował uczniów technikum, co wiąże się zapewne z dużą ilością produktów azbestowych na naszym terenie i potrzebą działalności wyspecjalizowanych ekip budowlanych dla poprawnej utylizacji azbestu. Co może być przecież pomysłem  na własną działalność dla absolwentów budowlanki.