----------------------------------------------

Dyrektor Szkoły informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku
funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Padała.
Adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl 

----------------------------------------------

Dokumenty RODO:
                               Klauzula informacyjna w celu realizacji umowy cywilnoprawnej
                               Klauzula informacyjna w celu realizacji obowiązków prawnych
                               Klauzula informacyjna. Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego