Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

       Rok szkolny 2017/2018 zakończył się uroczystą akademią, w której uczestniczyli zaproszeni goście, Wicestarosta Powiatu Opolskiego p. Robert Dąbrowski, przedstawiciele Rady Rodziców , nauczyciele i młodzież szkoły. Była to niezwykła uroczystość. Pożegnaliśmy dotychczasowego dyrektora szkoły, p. Janusza Kobiałkę i p. Jadwigę Czuryszkiewicz, nauczycielkę  matematyki i wychowawcę, którzy odchodzą na emeryturę. Dyrektor Janusz Kobiałka pracował w Zespole Szkół w Chodlu od 2007r., a p. prof. Jadwiga Czuryszkieiwcz od wielu lat, spędzając w naszej szkole całe zawodowe życie. Wychowała wiele pokoleń uczniów, pełniąc funkcję wychowawcy klas. W dowód wdzięczności Rodzice i Wicestarosta złożyli na ręce zasłużonych nauczycieli kwiaty i podziękowania. Wicestarosta Robert Dąbrowski wręczył także akt powołania na Dyrektora Szkoły p. Agnieszce Maj, wieloletniej nauczycielce naszej szkoły, która pełniła dotychczas funkcję pedagoga szkolnego. Dziękujemy panu Dyrektorowi Januszowi Kobiałce i p. Prof. Jadwidze Czuryszkiewicz za ich pracę i życzymy pani Dyrektor Agnieszce Maj sukcesów w pracy i życiu osobistym.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pożegnanie klasy maturalnej

       27. 04.2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klasy IV, której wychowawcą była Pani Agnieszka Maj. Na uroczystości gościliśmy Wicestarostę Pana Roberta Dąbrowskiego. Pan dyrektor Janusz Kobiałka wraz z Wicestarostą wręczyli nagrody ipodziękowania wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom.
      Uczniów klasy IV TB tradycyjnie pożegnali ich młodsi koledzy z klasy II TB wraz z wychowawcą Panią  Kingą Kozłowską. Przygotowana przez nich część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń. Wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile, radości, które nam towarzyszyły, wspólnie przygotowywane uroczystości szkolne. Cieszymy się, że dla uczniów kończących dziś szkołę rozpoczyna się nowy, być może jeszcze ciekawszy etap życia. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zawsze będzie kojarzyła się im pozytywnie i będą ją wspominać z nostalgią.
     
Wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj ukończyli szkołę, życzymy powodzenia w życiu. Tym, którzy zdają maturę, życzymy powodzenia na maturze i na wszystkich innych egzaminach.

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Otwarty Szkoły     

        Święto Zespołu Szkół w Chodlu obchodzone co roku związane jest z promowaniem szkoły w środowisku lokalnym. W tym roku obchodziliśmy jej 26 kwietnia. Zaprosiliśmy na nie wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z okolicznych miejscowości i ich nauczycieli. Zaproszenie nasze przyjął pan Paweł Grabek przedstawiciel Zarządu Powiatu Opolskiego, który skierował miłe słowa do młodzieży. Szkołę naszą przestawił zebranym dyrektor placówki p. Janusz Kobiałka. (czytaj więcej >>>)                        

 .      

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Otwarty Szkoły
26 kwietnia 2018 roku

ZAPRASZAMY

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

IX Targi  Edukacyjne w Opolu Lubelskim

 

 

 

 W dniu 2 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się IX Targi Edukacyjne.

Ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły średnie oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co wiesz na temat cyberprzemocy - rozmowa z radcą prawnym

 

We wtorek 28 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia przeprowadzone przez panią Magdalenę Piech radcą prawnym z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy LOS-Lublin na temat cyberprzemocy. Prowadząca zajęcia usiłowała zaangażować uczniów do aktywnego udziału w szukaniu odpowiedzi na pytania: co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić,  (czytaj więcej>>>)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ku czci Conrada

Obchody Roku Conradowskiego w Zespole Szkół w Chodlu

       Dnia 16 listopada 2017 r. z inicjatywy członków Koła E. i R. ZNP w Chodlu i przy udziale społeczności tutejszego Zespołu Szkół odbyło się literacko-integracyjne spotkanie z okazji przypadającej 3 listopada 2017 r. 160 rocznicy urodzin Teodora Józefa Konrada Nałęcz Korzeniowskiego – jednego z najciekawszych prozaików świata przełomu wieków; Polaka, najsłynniejszego pisarza marynistę a także moralistę - pseudonim literacki Joseph Conrad (1857-1924). (czytaj więcej>>>)          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017

 

     

 

      We wtorek, 7 listopada, w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce szczególnie miła uroczystość wręczenia  dyplomu stypendystce Monice Wyroślak, która otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły za wybitne osiągnięcia edukacyjne w ubiegłym roku szkolnym. Organizatorem  uroczystości  była Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział rodzice wyróżnionych uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowawcy.
 
 Monice gratulujemy

.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------

„Ferdydurke” Gombrowicza na szkolnej scenie

        Teatr „Forma” z Krakowa zaprezentował młodzieży naszej szkoły niezwykłe przedstawienie oparte na motywach głośnej powieści Witolda Gombrowicza. „Ferdydurke” jest taka powieścią, którą niełatwo jest przenieść na deski teatralne czy ekran filmowy. Spróbowali tego także aktorzy Teatru „Forma”. W prostej formie, wykorzystując maski rodem z tragedii greckiej i bardzo prostą scenografię, przedstawili sceny najbardziej znane czytelnikom powieści Gombrowicza, czyli lekcję języka polskiego z profesorem Bladaczką czy wizytę profesora Pimko u Józia Kowalskiego. Na scenie zobaczyliśmy również mniej znaną lekcję łaciny czy rozmowę prof. Pimko z dyrektorem szkoły Piórkowskim.

      Zaletą przedstawienia było włączenie widowni, czyli uczniów, do wspólnej gry. Przedstawianie odbyło się 19 października.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Edukacji Narodowej

        Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy 17 października. Na uroczystość przybył  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-wicestarosta p. Robert Dąbrowski. 

         Pan dyrektor Janusz Kobiałka, w okolicznościowym przemówieniu podkreślił, jak wiele trudu należy włożyć w wychowanie i edukację młodzieży. W dalszej części uroczystości pan dyrektor wręczył nagrody za wyróżniającą pracę następującym nauczycielom: p. Aleksandrze Szabat, p. Agnieszce Maj, p. Kazimierzowi Franków oraz p. Piotrowi Majcherskiemu. Nagrodę Starosty otrzymał w tym roku p. Jadwiga Czuryszkiewicz i odebrała ją na powiatowej uroczystości zorganizowanej w siedzibie dziecięcego chóru „Szczygiełki” w Poniatowej w dniu 13 października.

           Dyrektor szkoły przyjął także ślubowanie uczniów klasy I Technikum Budowlanego Młodzież naszej szkoły złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła przepiękne kwiaty, za które dziękujemy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

  

        Pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” odbyła się w tym roku 33 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 14 października 2017 r., grupa maturzystów technikum udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej. Wyruszyliśmy w drogę do Matki Bożej, by prosić Ją o łaski, wstawiennictwo u Boga i pomoc na egzaminie dojrzałości, który czeka nas już za kilka miesięcy w maju. W skupieniu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, nabożeństwie ewangelizacyjnym oraz wzięliśmy udział w Eucharystii koncelebrowanej przez księży katechetów pod przewodnictwem ks. Biskupa z Częstochowy.

         Razem z młodzieżą pielgrzymowali nauczyciele, ale w naszym przypadku pielgrzymowali nauczyciele tylko z przedstawicielami uczniów klasy 4TB.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Starosty Opolskiego

 

     W dniu 4 października w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Z rąk pana  Zenona Rodzika, Starosty Opolskiego, odebrały wyróżnienie także uczennice naszej szkoły Ewelina Jastrzębska, Pamela Półtorak, Emilia Opoka oraz Julia Kozieł a ich rodzice otrzymali dodatkowo listy gratulacyjne.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Niecodzienna lekcja historii

  21 września dzięki współpracy Samorządu Szkolnego z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim nasi uczniowie uczestniczyli w nietypowych zajęciach. Była to lekcja historii, na której uczniowie obejrzeli wystawę prac Edwarda Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, składającą się z 17 pokaźnego formatu zdjęć wykonanych w latach 1950-1970, upamiętniających II wojnę światową. Uzupełnieniem spotkania był film dokumentalny pozyskany również tak, jak wystawa z Państwowego Muzeum na Majdanku.
 (czytaj więcej >>>)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego


          W tym roku wszyscy czytamy „Wesele”. Tak zadecydowali internauci w plebiscycie internetowym, wybierając narodowy dramat S. Wyspiańskiego do narodowego czytania, którego uroczysty finał mieliśmy 2 września. Przyłączyli się do tej akcji także uczniowie naszej szkoły. Wszyscy czytali fragmenty tego utworu na lekcjach języka polskiego. W trakcie głośnej lektur okazało się, ze wcale nie jest to takie łatwe. Czytanie tekstu z podziałem na role, jakim jest dramat, to duże wyzwanie dla młodzieży i z tym poradziła sobie świetnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka klasy IV

    
             18 września klasa IV TB wraz z p. dyr. Januszem Kobiałką i p. Radosławem  Oponowiczem, odwiedziła Lubelski Salon Maturzystów. Czasopismo "Perspektywy" już od wielu lat organizuje cykl spotkań dla maturzystów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniach 18-19 września przygotowano dla uczniów klas maturalnych stoiska promocyjne wyższych uczelni lubelskich i krajowych. Można było również zapoznać się z zasadami tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i spotkać się z ekspertami maturalnymi i pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc dla Mateuszka

             Zespół Szkół w Chodlu wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach zorganizowała akcję mającą na celu zbiórkę plastikowych nakrętkach do butelek dla chorego chłopca Mateuszka Mianowanego z Niedrzwicy Dużej. Chłopiec urodził się z jedną z najcięższych wad serca nazwanej zespołem niedorozwoju lewej komory serca HLHS. W swoim krótkim życiu przeszedł już dwie bardzo poważne operacje serduszka. Przed nim jeszcze jedna i ostatnia, ale najcięższa operacja, która ma odbyć się u kardiochirurga dziecięcego, prof. Malca w niemieckiej klinice w Muster. Operacja ta jest bardzo kosztowna- ok. 33 tysiące euro.
Akcja trwa nadal i jeśli chcesz pomóc w zebraniu tej ogromnej kwoty, dołącz do akcji już dziś!
Do tej pory nasza szkoła zebrała mnóstwo nakrętek i cały samochód osobowy z nakrętkami pojechał z Chodla do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, gdzie przekazano nakrętki. Ofiarodawcom dziękujemy!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Broszura MEN (czytaj więcej >>>)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

3-letni cykl kształcenia

NOWOŚĆ!!!

Klasa mundurowa-wojskowa

z rozszerzonym programem z  języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

 

TECHNIKUM 

4-letni cykl kształcenia

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA / SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

3-letni cykl kształcenia

------------------------------------------------